Tiên ưu hậu lạc

Biệt phủ khủng của ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai.
- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Bác Thành, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đúng là tấm gương lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.

Khi còn đương chức, bác đã lo trước hậu sự cho mình và gia đình mình. Bác dốc tiền bạc người ta biếu cho bác, chọn một mảnh đất đẹp nhất để xây cho mình một thiên đường của cõi tiên, nhà Phật gọi là Cực lạc quốc.

Lo như vậy là lo đến nhũn não. Chỉ nhận tiền quà thôi đã thúi móng tay đấy chứ?

- Quảng Cáo -

Bây giờ thì bác mới thấy vui, trong khi thiên hạ đã vui từ trong lúc bác lo với bộn bề đất đai, với bê tông cốt thép và ngổn ngang cây gỗ.

Chúc bác sớm quy tiên, an vui nơi miền Cực Lạc.

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -