Một lần nữa Nga và Putin giúp Việt Nam

- Quảng Cáo -
Trước đây Nga (Liên Xô) giúp Việt Nam khi nước ta còn theo mô hình soviet, đóng cửa với Phương Tây thì đã rõ. Đỉnh cao là Putin xoá nợ cho Việt Nam khoảng 10 tỷ $. Ơn đó mãi mãi còn ghi.
Nay chính Putin lại giúp dân tộc, nhân dân Việt Nam một lần nữa.
Nhưng sự giúp lần này rất khác lần trước.
Putin đã chứng minh bằng hiện thực chế độ độc tài, bóp nghẹt tự do, ghét bỏ Mỹ và phương Tây mà Nga theo đuổi nó độc hại và có sức tàn phá khủng khiếp đến mức nào.
Nó có thể làm cho một nước giàu có như Nga trở thành nghèo đói.
Nó có thể làm cho một dân tộc mạnh và nhiều người tài như Nga trở thành mạt vận bị thế giới khinh bỉ.
Nó có thể làm cho hàng triệu công dân tốt bỏ Tổ quốc ra đi…
Nó làm cho đội quân mạnh thứ hai thế giới trở thành những con rối cho thế giới thử nghiệm vũ khí trên cơ của họ…
Mô hình độc tài đã tỏ ra bế tắc và có tính huỷ diệt xã hội đã có nhiều nơi nhưng quy mô nhỏ, Việt Nam không thấm và coi như không phải bài học cho mình.
Nhưng ví dụ Nga thì tác động nó không nhỏ đến người Việt Nam nhất là lãnh đạo Việt Nam.

Biết bài học để sợ, để tránh xa và từng bước sửa mình không theo mô hình độc tài là ơn huệ lớn mà Putin đã giúp Việt Nam./.

- Quảng Cáo -