Nhã và Văn được quyền tự hào về Mẹ Thục Vy

Huỳnh Thục Vy trước toà
- Quảng Cáo -

Mấy ngày nay cứ nhận được tin nhắn cuộc gọi thăm hỏi sức khoẻ Mẹ Thục Vy

Rất đặt biệt là 2 Thầy Giáo và 1 Cô dạy những năm cấp 2 cấp 3

Nhà nghèo Ba đi tù với án phạt 10 năm : Tuyên truyền chống chế độ

- Quảng Cáo -

Mẹ mất sớm 2 cô nuôi cho ăn học nhưng không có tiền cho đi học kèm học thêm chi hết

Thục Vy vẫn đậu trường chuyên Trần Cao Vân Thành Phố Tam Kỳ

Cả Thành Phố Tam Kỳ lúc đó năm 2000 có 1 trường này đạt chuẩn Quốc Gia

Tiêu chuẩn vô trường 48 điểm cho 4 môn ,Nhưng Thục Vy đạt 55 điểm

Rồi không có tiền để học Đại Học chính quy

Thục Vy phải học từ xa Đại Học luật Đà Nẳng và đã tốt nghiệp loại khá

Rồi những tháng ngày mài mò tự học tiếng Anh

Thục Vy vẫn có thể nói chuyện suông sẻ ngay trước Quốc Hội Hoa Kỳ về Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

Một cuốn sách đang dich dỡ dang từ tiếng anh sang tiếng việt vì phải chăm lo cho 2 nhóc Nhã và Văn 😀

Thôi con nha đây cũng là hoài niệm

Nhã và Văn được quyền tự hào về Mẹ Thục Vy 😍

Đơn giản vậy thôi 😍

- Quảng Cáo -