Quốc Khánh! Quốc Khánh gì?

- Quảng Cáo -
Cuộc biểu tình đã được Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Nam Úc và Đảng Bộ Việt Tân tại Adelaide phối hợp tổ chức.
Đại diện cho Đảng Việt Tân và Điều Hợp cuộc biểu tình, cô Huỳnh Hoài Bảo Châu đã trình bày ý lý do tổ chức và ý nghiã của cuộc biểu tình. Ông Ninh Duy Định, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, cô Trần Kim Khuyên, Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Cộng Đồng, ông Brian Thomson thuộc Nhóm Falun Dafa Adelaide, ông Trần Văn Nhu, cựu Chủ Tịch Cộng Động NVTD Nam úc đã có đôi lời phát biểu rất ý nghiã.
Xen lẫn những phát biểu là những bài hát, những khẩu hiệu kêu gọi Tự Do và Nhân Quyền và cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.
Quốc Khánh ư? Quốc Khánh gì? Vui ư? Vui gì?
Vui gì khi đất, biển của Tổ Tiên mất dần vào tay Trung Cộng xâm lược?
Vui gì khi lãnh đạo cộng sản, từ Hồ Chí Minh cho đến bè lũ hậu duệ ngày nay ngoài thì hèn với giặc trong ác với dân, ngày một tệ hại hơn?
Vui gì khi tham nhũng tràn lan, mọi nơi, mọi cấp, từ trên xuống dưới?
Vui gì khi xã hội ngày một đồi trụy, đạo đức suy vong?
Vui gì khi giáo dục hủ bại chẳng còn luân thường đạo lý, thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò, chỉ biết có tiền?
Vui gì khi thanh niên nam nữ lớn lên chỉ mong đi lao động nước ngoài làm nô lệ đủ loại, cả tình dục?
Vui gì khi khi chỉ một tỉnh lỵ đã có tới hơn trăm ông tướng không hề biết đánh giặc?
Vui gì khi tiến sĩ đông như giòi trong khi đất nước không sản xuất nổi một cái đinh?
Đấy! Quốc Khánh Việt Cộng là thế! Thiên đường cộng sản là thế!
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!
NGÀY QUỐC KHÁNH THẬT SỰ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM SẼ LÀ NGÀY ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÒN CỘNG SẢN!

Adelaide, 2 Tháng 9, 2022

Hoàng Trường

- Quảng Cáo -