Tâm sự bên thua cuộc version 2022

- Quảng Cáo -
Truyền thông lề đảng hầu như ngày nào cũng đăng tin bắt quan chức tỉnh này, huyện kia, cơ quan nọ. Lò ngày nào cũng rừng rực lửa đốt đồng chí.
Té ra làm quan cộng sản cũng chưa chắc thuộc về „bên tháng cuộc“.
Thật ra, có quan chức nào sống được và muốn sống bằng đồng lương chính thức 10 – 20 triệu/ tháng đâu!
Ai cũng (phải) ăn hối lộ cách này hay cách kia để sống (vương giả). Nhưng tại sao nó cũng ăn như mình, thậm chí còn hơn mình nhiều lần mà nó bắt mình vào tù? Nó vẫn tiếp tục sống trong nhung lụa biệt phủ, còn mình thì chăn kiến trong bốn bức tường dơ bẩn, ẩm ướt.
Bắt mình, nó lấy tư cách gì? Thật là đau!
- Quảng Cáo -