Lư hương Đức Thánh Trần đã bị đánh tráo chứ không phải đánh bóng

- Quảng Cáo -
– Lư nguyên thuỷ và lư mới thuộc 2 loại hợp kim khác nhau. Màu nền tự nhiên luôn khác nhau. Không thể vì đánh bóng mà đổi màu nền được.
– Nhưng quan trọng hơn nữa, lư nguyên thủy có 1 hàng nút gần miệng lư. Việc ₫ánh bóng không thể làm biến mất hàng nút đó.

Xin xem hình so sánh:

- Quảng Cáo -