Không có Tết!

Huỳnh Thục Vy cùng chồng con biểu tình chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng bên ngoài nhà thờ Vinh Đức ngày 10 tháng 6, 2018.
- Quảng Cáo -

Những ngày giáp Tết năm 1995, tôi ở trại giam Lý Bá Sơ (trại 5) Thanh Hoá .

Nhận được thư của Thục Vy gởi, trong thư Thục Vy viết: Ba ơi Tết đến rồi, nhà nào cũng có Tết chỉ riêng nhà mình và tụi con không có Tết vì vắng ba.

- Quảng Cáo -

Tôi khóc cả một đêm.

Bây giờ Tết sắp đến rồi. Chung quanh mình nhà nào cũng có Tết, chỉ có ba và hai đứa nhỏ Tuệ Nhã và Kiến Văn là không có Tết!

Huỳnh Thục Vy cùng chồng con biểu tình chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng bên ngoài nhà thờ Vinh Đức ngày 10 tháng 6, 2018.
- Quảng Cáo -