Thứ trưởng, vụ trưởng có dám qua mặt bộ trưởng?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Trường tôi một Hiệu trưởng, 3 Hiệu phó, hơn 10 Trưởng phòng. Nếu cần ký một văn bản nào đó đều phải “Ký thay” hoặc “Thừa lệnh”, tức phải chờ Hiệu trưởng chỉ đạo hay uỷ nhiệm. Đố anh nào dám đi ngang về tắt.

Không hiểu sao ở cấp Bộ, mỗi khi có vụ án nào thì thường chỉ thấy khởi tố Thứ trưởng hoặc Vụ trưởng, Vụ phó. Lẽ nào Trung ương quản lý lỏng lẻo đến mức để cho cấp phó hay cấp dưới lộng quyền, dùng bút như dùng que ngoáy luôn vào mũi cấp trên mà cấp trên không biết?

Trong các văn bản, toàn thấy ghi rõ “Ký thay” hoặc “Thừa lệnh”. Đó đã là bằng chứng về sai phạm của người đứng đầu chứ còn gì nữa? Luật cũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, lẽ nào các Thứ trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó “ký thay” hay “thừa lệnh” ông Trời?

- Quảng Cáo -

Anh Tô cho quân đánh thẳng vào mấy ông Trời đó xem mấy ông Trời đó cãi đường nào? Không làm đến nơi đến chốn, dân cứ hoang mang là… thí tốt./.

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -