Buồn cười…

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Thẩm phản Chánh án trong phiên toà xử Phạm Đoan Trang ngày 14/12/2021 tại Hà Nội hỏi Đoan Trang: Bị cáo trả lời đài nước ngoài và viết báo với ĐỘNG CƠ gì?

Nhìn bà ta và nghe câu hỏi, buồn cười nhớ lại, hồi CCRĐ mình bị bắt đi xem phiên toà xét xử địa chủ. Có bà “Thẩm phán” là cố nông, hỏi địa chủ: Mày hiếp dâm bà K. nhằm MỤC ĐÍCH, ĐỘNG CƠ GÌ?

- Quảng Cáo -

Ông địa chủ ấp úng: Bẩm toà…. Con không có mục đích, động cơ…

Thế là một anh “tuyên huấn” cầm loa, hô to: Đả đảo tên địa chủ K. ngoan cố!

Cả một rừng cánh tay vung lên và miệng hét: Đả đảo! Đả Đảo! Đả Đảo!… Dĩ nhiên mình cũng vung tay, hô theo cả rừng người như con robot!

Nhưng từ ngày ấy cho đến nay, cứ nghĩ đến câu Toà hỏi: “Hiếp dâm nhằm mục đích, động cơ gì” lại thấy buồn cười, và không biết ông địa chủ kia trả lời thế nào cho đúng ý Toà?!

Rất lạ là việc điều tra, kết tội phải căn cứ vào các hành vị phạm tội một cách khách quan và mức độ ý thức, mức độ gây hại, nhưng tư pháp của chế độ này chỉ thích đi truy tìm MỤC ĐÍCH, ĐỘNG CƠ để quy kết một cách suy diễn mơ hồ, như tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”?

Thế thì bao nhiêu là TUYÊN TRUYỀN SAI làm hại dân, hại nước rõ rành rành, sao không bị xử tội. À, thì ra SAI nhưng mà do động cơ, mục đích “cách mạng”, “đúng Nghị quyết”, thì không có tội!?

MVT

- Quảng Cáo -