Danh sĩ thời nay

- Quảng Cáo -
DANH SĨ THỜI NAY
Thời buổi lạ mọc ra nhiều danh sĩ
Những thằng người có học vị học hàm
Phát ngôn bá xàm chắc ăn nhầm hóa chất
Hay muốn nổi bật bởi cái cốt tham lam.
Dân kéo nhau về quê lánh dịch
Lại bảo rằng “di biến động dân cư”
Cụm từ này chưa từng ghi trong tự điển
Nhưng thò ra từ miệng tiến sĩ giáo sư.
“Giáo dục thấp vì học phí thấp”
Không phải bắp rang nổ nhưng lại là bom
Thì tăng lên ai giàu cứ vô mà học
Con nhà nghèo nhôm nhựa dép đứt thu gom.
Đất nước này bọn nhà giàu sở hữu chắc?
Sao lại đòi “tách dân nghèo ra khỏi thằng giàu”
Giàu thì đi tàu lên sao hỏa ở
Lại ở đây bòn mót trên xương máu chúng tao?
Chữ nghĩa nay đã có từ mấy trăm năm trước
Là thành tựu tâm huyết của biết bao người
Chẳng chút ơn còn đòi thay chữ viết
Loại chữ chỉ dành cho khỉ, vượn, đười ươi.
Có thằng bảo “bánh mì không là lương thực”
Lại còn múa mỏ “biết tao là ai không”
Bọn bay chỉ là lũ sai nha vét đĩa
Ăn nhầm bã chó chỉ thích nói ngông.
Ôi cái thời có “Phây”, có “In tờ nét”
Mà lắm thằng chẳng biết chính nó là ai
Vậy mà hotel, resort, em chân dài, lexus
Nhân cách không thấy có một chút mảy may.

Vinh Le Quang

Copy từ fb LMT

- Quảng Cáo -