2-9: Rổ rá thay cờ

- Quảng Cáo -

Thao Ngoc

Chào mừng quốc Khánh năm nay

Mỗi nhà một rổ đem bày ăn xin

Quyết tâm giữ vững niềm tin

- Quảng Cáo -

Đợi chờ chú phỉnh rót tiền cứu dân

Dân ta đói khổ nợ nần

Hỡi ơi quốc khánh tần ngần ngóng trông

Bác Trọng có thấy hay không

Cờ thay rổ rá “hoá rồng”được chăng?

Thao Ngoc

- Quảng Cáo -