Mấy “ông cố” ơi, toi quách đi cho dân nhờ!

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

thể nói, “vaccine ông ngoại” là thứ thành trì vững chắc bảo vệ quan chức. Chích một mũi Pfizer thì những “tên đầy tớ của dân” như khoác trên mình áo giáp chống “đạn xuyên giáp – coronavirus”, chích 2 mũi Pfizer thì các “ông ngoại” như được mặc giáp trú ẩn trong lô cốt kiên cố, thế là an toàn. Còn phận dân đen? Dân đen thì tìm đâu ra “vaccine ông ngoại” mà chích? “Vaccine ông ngoại” chỉ dành riêng cho các ông ngoại và các “ông cố” thôi. “Ông ngoại” là thành phần bên dưới, còn “ông cố” là thành phần ở thượng tầng, là thứ làm cha các “ông ngoại” ấy. Mà các “ông ngoại” đã xem dân như cỏ rác thì làm sao các “ông cố” có thể xem dân là người được kia chứ?

Từ trong lô cốt, những “ông ngoại” giờ đã an toàn, đã được bảo vệ bằng hai lớp nên trở nên vô tâm, giờ bọn “ông ngoại” này xem chuyện tiêm vaccine cho dân đen như là “chuyện bao đồng” không ích gì cho bọn chúng, thế là đám “ông ngoại” để vaccine dồn ứ trong kho mặc cho dân chết như rạ, kêu cứu thảm thiết. Thấy dân kêu la, những “ôn cố” ở thượng tầng cũng tỏ vẻ “lo cho dân” lắm. Tuy nhiên, không biết vì LÚ lẫn, hay ngu dốt, hay bênh con (con của các “ông cố” là đám “ông ngoại”) mà đám “ông cố” ở trung ương lại ra một tối hậu thư quái đản. Nội dung tối hậu thư rằng: “Ông cố báo cho các “ông ngoại” biết, nếu các “ông ngoại” không chích cho dân, thì “ông cố” sẽ tước bỏ quyền được chích của đám dân đen”.

Ơ hay? Chơi gì kỳ vậy mấy “ông cố”? Con ông sai sao ông lại trừng phạt dân đen bọn tui? Vậy mà lúc nào miệng các ông cũng ra rả nào là “dân chủ”, nào là “công bằng”, nào là “văn minh” bla bla bla… Mấy “ông cố” à, bọn ông và đám ông ngoại quan liêu kia nên chết quách đi cho dân được nhờ, dân khổ lắm rồi./.

-Đỗ Ngà-

- Quảng Cáo -

Tham khảo:

https://congly.vn/khan-vaccine-covid-19-tiem-cham-se-bi…

- Quảng Cáo -