Thơ Thái Bá Tân: Những điều đơn giản

- Quảng Cáo -

Thái Bá Tân

NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN

Bị xuyên tạc, bóp méo,
Lịch sử của nước nhà
Có nhiều điều đơn giản
Mà ta không nhận ra.

Cộng sản là số một
Về nghệ thuật tuyên truyền.
Hơn cả vua nói dối
Đức Quốc Xã – Goebbels.

- Quảng Cáo -

*

Mỹ không phải đế quốc.
Cũng không xâm lược ta.
Thế mà dân Miền Bắc
Tin Mỹ xâm lược ta.

Xâm lược phải cướp đất,
Là việc Mỹ không làm.
Mỹ đơn giản chỉ giúp
Bạn đồng minh Miền Nam.

Nếu xét theo nghĩa ấy,
Xâm lược chính là ta.
Ta Nam Tiến, chiếm đất
Của Việt Nam Cộng Hòa.

Không có chuyện “giải phóng”.
Nếu có thì thực tình
Người Nam đánh người Bắc
Để tự giải phóng mình.

*

Miền Nam không phải Ngụy,
Mà quốc gia văn minh.
Cả thế giới công nhận,
Dân chủ và hòa bình.

Ngụy là một tổ chức
Tiếm quyền và xấu xa.
Nhưng chính phủ ông Diệm
Được nhân dân bầu ra.

Bầu một cách dân chủ,
Các phe phái với nhau.
Còn Mặt Trận Giải Phóng
Thì chẳng được ai bầu.

*

Liên Xô và Trung Quốc
Thì ủng hộ phe ta.
Mỹ, Nam Hàn và Úc –
Phe Việt Nam Cộng Hòa.

Đơn giản chỉ như vậy.
Chỉ người Việt đánh nhau.
Anh em ruột thịt đấy,
Mà sứt trán vêu đầu.

*

Không có chuyện cộng sản
Được người dân tin yêu.
Sợ, nói yêu thì có,
Chứ thực lòng không yêu.

Năm Năm Tư, đình chiến.
Vào Nam – mấy triệu dân.
Ra Bắc – chỉ mấy chú
Bộ đội, thiếu sinh quân.

Trong chiến dịch giải phóng,
Cách mạng đi đến đâu
Là dân chạy đến ấy,
Cả trước và cả sau.

Yêu thì chẳng có chuyện
Vượt biển, vượt đại dương
Làm thuyền nhân, thà chết,
Không ở lại “thiên đường”.

*

Những điều đơn giản ấy
Là sự thật hiển nhiên,
Nhưng chúng ta hiểu lạc
Vì bộ máy tuyên truyền.

Không có gì chua xót
Bằng viết những dòng này.
Nhưng mà rồi phải viết,
Hai khóe mắt cay cay.

Thái Bá Tân

- Quảng Cáo -