Tính mạng người dân trên hết

- Quảng Cáo -
Không riêng gì VN, dịch Covid làm cả thế giới lao đao và khốn đốn. Các nước đều bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ dollars ra hỗ trợ dân chúng và đặt mua vaccine trong đó có những nước nghèo như Indonesia, Phillipine, Thái Lan..v..v..Giàu như Mỹ và Úc cũng phải gồng mình chấp nhận thâm thủng ngân sách dài hạn nặng nề lên đến hàng chục năm.
Ưu tiên của các chính phủ xứ tự do dân chủ là tính mạng người dân trên hết. Họ làm vậy vì ghế cầm quyền của họ là do lá phiếu của người dân quyết định.
Ở VN cho dù dân có chết, có khóc, có van xin thế nào đi chăng nữa thì nhà nước VN cũng sẽ chỉ ưu tiên cứu đảng và các thành phần của đảng trước. Đảng đưa ra những giải pháp qua loa và những quyết định cẩu thả vì đảng biết là sẽ không ai làm gì được họ.
Nhà nước của mình mà mình không có quyền thay đổi thì nếu bị bỏ rơi trong lúc này là chuyện không lạ. Bây giờ là thế, xin mọi người hãy nghĩ tới tại sao có những người đang ở tù vì đấu tranh cho VN mình. Xin mọi người cũng hãy nghĩ tới an toàn tính mạng của con cháu mình trong tương lai.
TÍNH MẠNG NGƯỜI DÂN TRÊN HẾT -ĐÓ LÀ CHÂN LÝ MỌI NGƯỜI NÊN BẮT NHÀ NƯỚC VN PHẢI TUÂN THỦ.
- Quảng Cáo -