Chưa thấy kêu gọi quyên góp ủng hộ bóng đá?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Hai vợ chồng ủng hộ quỹ vacine chống dịch tại cơ quan bằng lương. Riêng cá nhân tôi còn phải đóng góp xây dựng nhà truyền thống của Tổng liên đoàn lao động, mặc dù công đoàn phí đã đóng đều đóng đủ.

Chiều nay tổ dân phố đến nhà gõ cửa kêu gọi ủng hộ tiếp cho quỹ vacine. Tôi mò túi thấy còn mấy đồng. Và báo cáo, rằng tôi xin phép để dành mấy đồng ủng hộ bác sỹ, quân đội ở tuyến đầu chống dịch. Nơi đó, tôi có đến 4 đứa cháu là bác sỹ.

Và cũng nên để dành tháng lương sau ủng hộ bóng đá. Biết đâu nay mai có lời kêu gọi quyên góp quỹ bóng đá mà hết tiền thì mất hết lòng yêu nước và phai nhạt bản sắc văn hoá dân tộc.

- Quảng Cáo -

Mới điện thoại về quê, rằng mẹ ơi, tháng này rồi tháng nữa con không thể gửi tiền về nuôi mẹ. Mẹ ráng nhịn ăn và nhịn uống thuốc vài tháng mẹ nhé. Con tạ tội với mẹ. Con phải vì non sông đất nước đã!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -