Tranh không lời!

Tranh không lời!
- Quảng Cáo -

Đúng là “nói không ra lời!”

“Đất nước mình có bao giờ được như thế này chưa?”

- Quảng Cáo -