‘Đảng ta’ khó mà… khác được!

- Quảng Cáo -

Thiên Hạ Luận|

Tuy đại hội 13 của đảng CSVN đã bế mạc nhưng bất bình vì tốn kém thì… chưa. Tối 2 tháng 2, bất kể đợt dịch mới vừa bùng lên khiến sinh hoạt xã hội tiếp tục bị lộn ngược, dân chúng căng thẳng và thêm âu lo khi phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn hơn trong tương lai, Chương trình ngh thut đc bit vi ch đ “Khát vng và ta sáng” – tập hợp 1.800 nghệ sĩ, diễn viên ở nhiều vùng, miền trên khắp Việt Nam vẫn khai diễn để… chào mừng thành công của đại hội 13 (1).

***

Trên mạng xã hội, có rất nhiều người không tán thành chương trình nghệ thuật đặc biệt vừa kể, trong số đó, có ông Nguyễn Ngọc Chu viết hẳn một bài, chia sẻ những “suy ngẫm” của ông…

- Quảng Cáo -

Suy ngẫm đầu tiên của ông Chu là nhận thức trong lựa chọn. Cho dù chương trình này đã được chun b t lâu – dp b s rt đáng tiếc nhưng khi đt dch mi đã bùng phát vi biến th mi được xem là rt nguy him mà vn tp trung nhiu ngàn người, trong đó có rt nhiu v lãnh đo đng và nhà nước, nếu l xy ra lây lan thì chưa cân phân li hi. Chun b công phu như Olympic Tokyo mà còn phi hoãn, nói chi mt đêm din.

Suy ngẫm thứ hai là tốn kém. Tổ chc cho 1.800 người Hà Ni, TP.HCM và các tnh tp luyn, din th, biu din chc chn rt tn kém. Đã vy phi t chc xét nghim COVID-19 khiến tn kém nhiu hơn. Khó mà bin h khi c quc gia căng mình chng đt dch mi. Nếu tính đúng, đ thì 100 phút biu din ca 1.800 người đã tiêu phí bao nhiêu t cho c ngh sĩ và người tham d?

Đng luôn đ cao tiết kim. Th tướng ch th không s dng ngân sách cho bn pháo hoa trong dp Tết rt phù hp và kp thi nhưng chi cho chương trình ngh thut đc bit chào mng thành công ca đi hi 13 thì tht khó thuyết phc. Mc đ thành công ca đi hi 13 ph thuc vào góc nhìn ca mi cá nhân. Vic t chc “hoành tráng” l chào mng không có nghĩa là mc đ thành công ca đi hi đng t l thun vi s “hoành tráng” ca l chào mng.

Hy vọng những người có trách nhiệm sẽ tham khảo ý kiến công chúng để đưa ra quyết định phù hợp cho các sự kiện tương tự trong tương lai, ông Chu nêu ra ba câu hỏi có tính chất gợi ý: Nếu không phi là tin t ngân sách có nơi nào chào mng như vy không? Nếu thc hin theo phương thc bán vé thu tin, li ăn l chu, có nơi nào dám đng ra t chc không? Nếu có quyn quyết đnh cui cùng v t chc l chào mng, k c quyết đnh v chi phí, bn có t chc như đêm 02/02/2021 hay không?

Ông Chu lưu ý: Trong 20 năm gần đây, nước ta đã chi quá nhiu tin, mt cách quá lãng phí, cho các cng chào, các tượng đài, các l hi. Chi mt cách xa hoa. Xa hoa là th người cng sn d ng. Xa hoa đi nghch vi tính cách gin d cn kim ca giai cp công nhân – đi ngũ tiên phong ca Đng. Gom ci ba năm đt mt gi. Không sm xe mi, không chy theo đ đt tin là điu rt quý. Nhưng quý hơn na là ct b được mi hot đng mang tính hình thc dn đến tiêu tin lãng phí. Hc tp bác H – xin đng sao nhãng s khiêm tn, gin d, thc cht, và hiu qu. Đó là nghĩ đến DÂN (2).

Trong số hơn 4.000 người bày tỏ sự tán thành suy ngẫm của ông Chu, có người như ông Huy Dinh Pham nói thêm: Những cu chiến binh ln tui như chúng tôi bun lm. Tht hoang phí khi chi cho văn ngh đêm 2 tháng 2 va qua trong khi hàng triu cu chiến binh thi chng Pháp, chng M, chng Trung Cng còn thiếu thn, khó khăn vì di chng ca chiến tranh, ca tui già! Có người như ông Lam Thanh Nguyen tin rằng: Chắc đến hơn 90 triu dân nn và chán ch bun nói vì có nói cũng như nước đ đu vt, h không đ vào tai. Ngay c H dn dò h chu đáo thế mà h cũng ch thèm đ ý dù luôn mm nói là hc tp và làm theo tm gương c. Dân ch là cái… gì vi h!

Có người như ông Võ Quang Anh so sánh: Hô hào tiết kim nhưng thc hin thì KHÔNG như thế. Lãnh đo ra đường thì cnh sát giao thông h còi, dn đường bng xe dn, xe “khoá đuôi”. Ông Anh ao ước: Các nhạc hi ti 2 tháng 2 và 3 tháng 2 là KHÔNG CN THIT. Đ hàng trăm t đó cu tr người nghèo ăn Tết… có ý nghĩa gp triu ln nhc hi chào mng! Cũng có người như ông Đỗ Xuân Phương bênh vực hoạt động chào mừng vì: Làm chính trị phi thuc lòng câu “s tht là điu không có tht được nhc đi nhc li nhiu ln” nên nhìn khía cnh đo đc như ông Chu ch là thiu s!

Có người như ông Hòa Bình Trương lý giải: Họ không nghĩ như nhiu người có trách nhim vi xã hi. H nghĩ đ đi hi 13 thành công thì đã chi c ngàn t, liên hoan chúc mng đi hi đng chi vài trăm t… cũng được! Đó cũng là lý do nhiều người chia sẻ tâm trạng của Xuân Nguyễn: Dân chỉ biết th dài đ chào mng!

***

Chương trình ngh thut đc bit chào mng thành công ca đi hi 13 cũng là lý do khiến Le Nguyen Duy Hau nêu ra những băn khoăn về các mảng ti trong phòng – chng dch tại Việt Nam: Tuần qua, Hà Ni nói riêng và toàn quc nói chung gánh cùng lúc bn tình hung có th làm quá ti (nếu vn chưa quá ti) h thng xét nghim:

(a) Tình hung dch bùng phát các tnh lân cn và trong đa bàn Hà Ni mc đ xoá chu kỳ lây nhim, khiến cho vic xét nghim đang đi đến bước phi ly mu c F3. (b) Tình hung 1.500 đi hi đi biu đng cng sn Vit Nam nhóm hp, tt c trước đó được xét nghim hai ln. (c) Tình hung s kin ngh thut “Khát Vng – To Sáng” vi ít nht 1.800 ngh sĩ biu din và hàng trăm khách mi. Tt c cũng được xét nghim COVID. (d) Tình hung các bui biu din văn ngh ngày 3 tháng 2 chào mng ngày thành lp đng cng sn Vit Nam và tt c ngh sĩ đu được xét nghim COVID-19.

Hà Ni đã phi đ ngh B Y tế giúp thêm vt tư xét nghim vì b quá ti. Trên facebook, mt người mình biết thuc đơn v xét nghim k rng “máy xét nghim cháy, máy in ca phòng thí nghim cũng cháy, máy tính ca phòng thí nghim cũng cháy vì NÓNG”. Không biết có phi là nói quá không nhưng trong bn tình hung k trên, b bt tình hung nào cũng giúp gii to bt áp lc.

Vy ti sao người ta kêu gi người dân nhà, hn chế t tp, đeo khu trang đy đ, nhưng vn chp nhn cho s kin (c) và (d) din ra? Có cn thiết không? T tôm quan trng thế sao? Có ai đó dám nói là văn ngh quan trng không kém truy vết không? Và có ai dám khng đnh là các ngh sĩ không được xét nghim cp tc (mà ch xét nghim trước đó) gia thi đim dch bnh không?

Mt ln xét nghim Bch Mai có giá khong 750.000 đng. Mt ngày biết mình âm tính sm hơn đi vi nhiu người còn có giá tr ln hơn nhiu. Nhng F1, F2 đang ch kết qu s nghĩ gì khi thy rt nhiu người không phi là F nào c được xét nghim trước ch đ phc v văn ngh? Xét nghim, cũng như go trước đây, sut trên chuyến bay gii cu bây gi và vaccine sau này đu là nhng ngun lc và vic phân phi nó như thế nào cn phi được tho lun và giám sát mt cách đàng hoàng. Mc tiêu cui cùng phi là công bng và bình đng.

Nếu không đm bo được công bng và bình đng thì s to nên nhng mng ti trong bc tranh chng dch thành công ca Vit Nam. Đi dch ri s chm dt sm, nhưng nhng mng ti này có th đ li hu qu lâu dài./.

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/ruc-ro-khat-vong-toa-sang-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dang-20210202232743273.htm

(2) https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/2252152064918211

(3) https://www.facebook.com/lenguyenduyhau/posts/10159138894119532

#đảngcsvn #đạihội13

- Quảng Cáo -