Túi mật ai cũng thấy

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Tuyệt mật cái gì mà dân mạng đón trúng phóc bên trong “túi mật” ấy có gì hết trơn hả ngài Sản? Đúng như dự đoán, danh sách 200 ủy viên trung ương không có Vượng và thứ tự sắp xếp của danh sách này rất ư là có ý đồ với: 1. Nguyễn Phú Trọng; 2. Nguyễn Xuân Phúc; 3. Phạm Minh Chính; 4. Vương Đình Huệ.

Thứ 5 là Võ Văn Thưởng, có khả năng Thưởng sẽ là thường trực ban bí thư Trung ương. Nếu đây là sự thật thì khóa 13, Thưởng sẽ là nhân tố mới nổi có thể tranh ghế Tổng Bí Thư với Phạm Minh Chính. Và có thể không ai mong Nguyễn Phú Trọng chết giữa nhiệm kỳ như Thưởng.

Nguyễn Thanh Nghị đã được xướng tên, vậy là khả năng Nghị sẽ nắm chức Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng. Nguyễn Tấn Dũng còn mạnh, chưa phải là kẻ dễ bị diệt./.

- Quảng Cáo -

#đảngcsvn #đạihội13 #danhsáchủyviêntrungương

- Quảng Cáo -