Đại cục là gì?

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Nếu các nước tư bản trúng thầu đường cao tốc Bắc Nam, thì hàng triệu lao động VN có cơ hội có việc làm trong một thời gian dài. Còn nếu, vì đại cục mà nhà nước quyết giao cao tốc cho TQ làm, thì VN chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu về dân số có quốc tịch Hán trong tương lai gần!

Trung Quốc trúng thầu. Việc đầu tiên nó sẽ đưa hàng chục vạn quân (bao gồm lao động kỹ thuật, lao động cơ giới, lao động thủ công, bảo vệ, thủ kho…) qua lập chốt, dựng láng trại, củng cố bộ chỉ huy… rải rác ở khắp các tỉnh/thành mà đường cao tốc đi qua. Sau đó, chúng tìm chỗ khai thác cát – đất, xây dựng mỏ đá, xây dựng nhà máy bê tông nhựa nóng, lập bãi đúc dầm cầu, đúc con lương, cọc tiêu, biển báo v.v….

Khi một dự án đã giao cho TQ thì chỉ có Trời mới biết khi nào chúng làm xong! Và trong thời gian thi công khắp Bắc – Trung – Nam ấy, chúng nó sẽ lấy vợ VN và sinh con đẻ cái. Đến khi công trình hoàn thành, thì có khi gia đình chúng nó có từ 2 đến 3-4 thế hệ cũng chưa biết chừng.

- Quảng Cáo -

Đừng nói với tôi là xong công trình rồi chúng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử về nước nha! Nếu ai có suy nghĩ này thì hãy xem các Thủy điện như: Sông Tranh, Tà Dơn, A Vương… Mà TQ đưa quân qua thi công ở cuối thế kỷ trước, đến bây giờ chúng nó đã về chưa? Hay chúng lấy vợ sinh con rồi lập làng, lập xóm sống bầy đàn dọc theo đường HCM trên ấy?

Nếu xong đường. TQ không những không đưa lao động về nước, mà đưa thêm hàng vạn lao động mới sang làm công việc mới. Làm gì? Thu phí BOT! Tất nhiên nó làm đường thì nó thu phí! Thành phần thu phí gồm những lực lượng nào? Bán vé, bảo vệ, phân luồng xe, trật tự, kỹ thuật hệ thống…. Lực lượng này sẽ cắm chốt ít nhất 20 năm, và trong thời gian ấy thì biết bao nhiêu vạn đứa con lai chệt ra đời nữa thì cũng chỉ có Trời mới biết!

Tóm lại, từ khi giao dự án cho TQ và đến khi chúng xả BOT, để đường lại cho VN hoàn toàn sở hữu duy tu, xử dụng. E rằng, dân số Tàu lúc đó tương đương với dân số Việt tộc trên mảnh đất này.

Chỉ có thể, đây là đại cục mà đảng cộng sản dành cho dân tộc VIỆT NAM./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here