Làm sao để Việt Nam có giới trẻ như ở Hong Kong?

- Quảng Cáo -

HK – VN: Giới trẻ tự chủ – tương lai của Đất Nước.

Hình ảnh những người trẻ tổ chức, điều hướng, đi đầu các cuộc biểu tình của cả triệu người tại Hong Kong đã khiến cả thế giới khâm phục.

Giới trẻ Việt Nam, sanh ra và lớn lên trong chế độ độc tài nghĩ gì khi nhìn thấy những hình ảnh này? Họ so sánh, suy ngẫm những gì cần làm và họ hy vọng giới trẻ Việt Nam một ngày không xa, cũng sẽ là đầu tàu đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự đàn áp độc tài để có được một cuộc sống ấm no, xây dựng một quốc gia phú cường.

Hôm nay Hong Kong – Ngày mai Việt Nam!

- Quảng Cáo -

Việt Nam 360

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here