Yêu nước theo cách của cộng sản là Phản Quốc

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Tôi dám khẳng định 99% các tờ báo các loại ở cái xứ bị Việt Cộng cai trị này đều là bọn liếm bô. Và cũng chính bọn này là bọn rêu rao mị dân đắc lực nhất cho bọn Việt Cộng. Thêm nữa cũng chính chúng nó là bọn thay bọn Việt Cộng bịp bợm, lèo lái, bẻ cong, che đậy sự thật bất lợi cho cộng sản ở xứ này.

Chúng nó nói rằng báo chí góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đó là nói láo. Không có phong trào nào thực chất là thi đua yêu nước cả. Mà bản chất của phong trào ấy là phản dân, hại nước. Chúng ta nên nhớ rằng bọn cộng sản Việt Nam đề ra các chủ trương, đường lối từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội đều là có lợi cho chúng, giúp chúng thâu tóm, thao túng, vơ vét và duy trì quyền lực thống trị mà thôi. Chúng có thể nói láo đến mức độ rằng: điện tăng thì mọi người đều được hưởng lợi hay đi lao động nước ngoài là yêu nước…Còn nhiều những cái láo toét khác như thực hiện theo chủ trương, đường lối của đảng cũng là yêu nước. Nhưng chúng ta thừa biết rằng: yêu nước khác và yêu đảng khác nhau hoàn toàn. Cái đảng này nó hại dân, hại nước từ bao nhiêu năm nay mà thực tiễn đã chứng minh. Quốc gia bị phụ thuộc cả về chính trị lẫn kinh tế, bờ cõi thì bị xâm chiếm, tài nguyên bị chúng nó đào xới tan tành, chúng tàn phá khắp nơi nơi từ bất động sản, rừng đến biển. Chúng cướp bóc trên mọi lĩnh vực. Đường lối, chủ trương của chúng là phản quốc, hại dân, haij nước. Vậy thì tại sao nghe theo báo chí, làm theo đường lối của chúng lại là yêu nước được? Đó chính xác gọi là phản quốc khi làm theo chúng.

Bọn báo chí này là bọn chuyên tống tiền, làm tiền nhân dân, doanh nghiệp. Bọn này là bọn chuyên bưng bít, đưa thông tin kiểm duyệt, một chiều. Bọn này là bọn chuyên tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, mị dân của cộng sản. Bọn này là bọn kinh doanh dư luận đểu. Vậy cớ gì phải nghe chúng nó mà yêu nước theo cách của cộng sản? Yêu nước theo cách của cộng sản là phản quốc, là đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Là đưa quốc gia, dân tộc đến bờ vực lụi bại, nô lệ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here