Cần cải tạo lại

- Quảng Cáo -

Luân Lê|

Giới luật sư Hồng Kông cần phải ngay lập tức cúi đầu xin lỗi giới luật sư Việt Nam vì đã làm mất đi uy tín và sự tôn nghiêm của nghề luật sư, làm mất thanh danh của một nghề cao quý khi dám biểu tình chống lại chính quyền – thứ mà đáng ra phải trung thành, tuân theo mọi mệnh lệnh và tôn thờ tuyệt đối.

Cần phải đem giới luật sư Hồng Kông sang Việt Nam học tập và cải tạo về chính trị và kiểm điểm một cách sâu sắc nhất để rút kinh nghiệm cho những lần sau không tái phạm. Đây là một bài học lớn và đau đớn cho giới luật sư toàn thế giới, sau vụ hàng trăm luật sư Hoa Kỳ kiện Tổng thống Mỹ ra toà án vì một sắc lệnh hành pháp về di trú có dấu hiệu vi hiến.

Giới luật sư Hồng Kông đã không những không có trình độ mà còn không có phẩm chất đạo đức khi dám cả gan biểu tình chống lại và phản đối đạo luật và cả chính thể đang nắm quyền điều hành.

- Quảng Cáo -

Giới luật sư Hồng Kông đã làm cho giới luật sư của toàn nhân loại phải cúi mặt xấu hổ vì đã thực hiện các hành động đi ra ngoài mọi sự “cho phép” của nhà cầm quyền và các lằn ranh của luật pháp.

Không “pháp luật” nào cho phép giới luật sư được biểu tình, mà phải tỏ ra lịch thiệp, trang trọng và đẳng cấp sao cho xứng đáng với cái nghề nghiệp của mình, chỉ làm việc trong các phòng lạnh và từ chối mọi vụ việc “nhạy cảm” hoặc có yếu tố chính trị. Các hành xử phải tuân theo “quy trình” mới đảm bảo sự cao quý của nghề nghiệp. Nếu không thì khác gì kẻ “ít học” hoặc đám “phản loạn”.

Chúng ta cần lên án mạnh mẽ giới luật sư và nền tư pháp Hồng Kông, vì đã để diễn ra tình trạng mất an ninh và trật tự như vậy, mặc dù chính nó đã giải cứu và bảo vệ được một nhân vật cộng sản của Việt Nam – Nguyễn Ái Quốc. Nhưng chúng ta vẫn phải lên án và phê phán các hành động này của giới luật sư Hồng Kông và nền chính trị cũng như hệ thống tư pháp độc lập của vùng lãnh thổ này.

Đề nghị giới luật sư và các tổ chức nghề luật sư ở Việt Nam lập tức đánh công văn khẩn cấp chỉ đạo nhằm quán triệt tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng gửi tới Liên đoàn luật sư Hồng Kông./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here