Lò ông Trọng dùng để đốt loại “củi” nào?

- Quảng Cáo -

Báo Asia Times vừa đăng bài viết của tác giả David Hutt bàn về những mục tiêu thật sự của chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Mở đầu bài viết, tác giả đã nhắc lại vào năm 2016, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Trọng đã đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng, mở rộng ở khắp các cấp, với nhắc nhở “đánh chuột đừng để vỡ bình”

Có 2 lý do thật sự khiến ông Trọng mở cuộc chiến chống tham nhũng một cách mạnh mẽ trong hai năm 2016-2017. Lý do trước hết là loại bỏ các lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách gần gũi với cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng; và sau đó là chiến dịch nhằm loại bỏ những đảng viên bị cho là “tự chuyển hóa”, hoặc không còn đủ lý tưởng cộng sản.

Việc chống tham nhũng hiện nay vừa có mục tiêu chính trị, vừa để giải quyết bài toán ngân sách cho chính phủ nhưng ưu tiên vẫn là chính trị.

- Quảng Cáo -

Ông Trọng chỉ lo bảo vệ đảng chứ không phải lo cho vận mệnh quốc gia, dân tộc. Những vấn đề người dân quan tâm ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia như cải cách thể chế, sửa đổi những sai lầm trong hệ thống hay luật đất đai… thì ông Trọng không đụng đến.

Việt Nam 360

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here