Thế bây giờ chúng mày muốn Facebook phải dư lào?

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Tất cả các luận điệu quy tội cho Facebook của quân cộng sản chúng mày thời gian qua là ngụy ngôn hết. Chẳng có cái việc gì ngoài việc chúng mày muốn dẹp Facebook khỏi Việt Nam một cách êm đẹp nhất. Chúng mày có cắn như chó cắn ma ngày này qua ngày khác thì Facebook nó cũng không chơi với luật an ninh mạng độc tài của chúng mày đâu. Rõ ràng chúng mày càng cắn thì càng lòi cái đuôi độc tài, bất lực với Facebook.

Các nước khác nếu Facebook vi phạm như bầu cử, pháp luật chẳng hạn thì họ kiện. Facebook đã ăn phạt nhiều rồi đó. Chúng mày có bằng chứng, căn cứ và tội trạng thì đi mà kiện. Cái trò đem mạng xã hội của Tàu về dùng của thằng con nhà Trọng thì ai chẳng rõ. Khổ nỗi là đuổi nó đi thì chịu thiệt hại nhưng tao biết chúng mày sẽ làm. Bởi vì chúng mày đặt lợi ích chế độ lên hàng đầu.

Giỏi thì kiện đi, lải nhải như chó cắn ma. Tưởng ra luật an ninh mạng mà dân sợ ấy hả? Có ăn thua gì đâu. Giờ chúng mày cò quay. Tất cả chỉ vì chúng mày sợ tiếng nói của nhân dân, có thế thôi. Đừng có lôi vi phạm này nọ của Facebook ra mà cắn càn. Đầy nước họ có kêu ca gì đâu, sao chúng mày cắn lắm thế?

- Quảng Cáo -

Giờ chúng mày muốn như thế nào? Muốn vừa thu được thuế, vừa ngu được dân thì chỉ có cách mang mạng của Tàu về mà dùng. Có thế thôi. Các hoạt động kinh doanh sẽ chuyển sang đó, lo cái gì. Làm đi, sủa ít thôi lũ chó./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here