Bầu cử

- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam |

Ngày 6/1/2019, Kỷ niệm 73 năm ngày tổng tuyển cử ở Việt Nam. Chúng nó không biết xấu hổ hay sao mà còn kỷ niệm cái trò mọi rợ “đáng cử dân bầu” ??? Bao năm nay bầu đi bầu lại cũng toàn bọn cộng sản chúng mày nắm quyền. Quốc hội bao năm nay cũng bị bộ chính trị thao túng, mà thành viên toàn đảng viên cộng sản chúng mày chứ ai khác đâu. Chúng mày làm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị chứ đại diện gì cho dân tao đâu mà duy trì cái Quốc Hội làm cái gì cho tốn tiền dân tao.

Để ngồi được vào ghế đại biểu Quốc Hội, chúng mày cũng phải mua bán cả. Chúng mày mở mồm ra cũng đều bị kiểm duyệt. Đảng cho nói thì chúng mày mới được nói. Đảng bảo gật thì chúng mày phải gật. Tao nói thẳng chúng tao chưa bao giờ bầu cho thằng Phúc, thằng Trọng làm thủ tướng hay chủ tịch nước cả. Thằng Trọng nó làm đảng trưởng, chúng mày đưa nó lên thế nào thì kệ mẹ chúng mày. Nhưng thằng thủ tướng, thằng Chủ tịch nước phải là dân tao bầu kìa. Phải như bọn tư bản ấy. Dân phải trực tiếp bầu lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Chứ chúng mày cứ đưa nhau lên, dân tao biết thằng chó nào vào thằng chó nào. Riêng bọn đại biểu Quốc Hội là không có tư cách đại diện cho dân tao.

Chúng mày thừa biết rằng chúng mày độc tài. Dân tao có bầu đi bầu lại cũng chỉ là mấy thằng tép riu cấp địa phương và kết quả chúng mày đều thao túng hết. Toàn cộng sản chúng mày làm trò. Dân nào bầu cho thằng Trọng mà nói đa số nhân dân đồng ý? Con mẹ nó chứ dân chửi nó như con chó ấy. Cái thằng phản quốc ấy dân chưa chu di tam tộc nhà nó được thì đành chịu ấy thôi. Giết bạn cướp ngôi mà dám nói đa số nhân dân ủng hộ. Chúng mày cứ phải như bọn đa nguyên đa đảng ấy. Tao đảm bảo cộng sản chúng mày một lá phiếu rách của nhân dân cũng chẳng có. Có chăng toàn đồng chí, quân cán của chúng mày và gia đình chúng nó bỏ phiếu cho chúng mày chứ dân tao lạ đếch gì cái bộ mặt tởm lợm của chúng mày mà bầu làm gì.

- Quảng Cáo -

Ăn mày dĩ vãng, kỷ niệm để mị dân ư? Xin lỗi chúng mày rằng đến cỡ ông hồ kia bây giờ cũng đếch còn giá trị gì nữa để mị dân chứ đừng nói là kỷ niệm. Tốn tiền dân tao và tốn sức dân tao chửi. Xin kể cho lũ cộng sản chúng mày nghe rằng: Ở địa phương gọi tao đi bầu cử, tao chửi thẳng mặt cán bộ rằng chúng mày cút con mẹ mày đi, tao không bầu cho những con lợn làm lãnh đạo.

Nay có xu rượu cúng chửi hơi ngoa. Mong bạn bè bỏ quá cho./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here