Chỉ có kiên trì và quyết liệt đấu tranh thì người dân mới có nhân quyền

- Quảng Cáo -

Vào tháng 02 năm 2014, trong dịp Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát, nhà cầm quyền CSVN đã chấp nhận 182 khuyến nghị liên quan đến tình trạng nhân quyền và dân quyền của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng…

Vào ngày 22 Tháng 1 năm 2019 tới đây,  nhà cầm quyền CSVN sẽ phải ra trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ tại Geneve – Thụy sĩ để tường trình về tình trạng nhân quyền tại VN thời gian qua.

Phải chăng tình trạng nhân quyền và dân quyền tại VN trong 5 năm qua có tốt hơn ?

Luật sư Lê Công Định và Nhà báo Trần Quang Thành có cuộc trao đổi về chủ đề này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here