Bị trói thêm một nuộc

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Muốn thịt con lợn thì phải làm gì? Thứ nhất phải lùa nó vào chuồng, thứ nhì tóm nó, thứ ba dùng dây trói nó. Sau khi trói thật chặt, phải đảm bảo đây không đứt và con heo không còn cựa quậy thì sẽ tới bước thứ tư, đó là dùng dao chọc tiết. Lúc này con vật có la bao nhiêu cũng không làm gì được, cái chết được định đoạt.

Có một điều là, nếu con vật cắn đứt sợi dây trói và vùng vẫy bằng mọi giá, thì tên đồ tể không thể dễ dàng chọc tiết nó được. Nếu cắn đứt hết mọi dây trói và tấn công luôn tên đồ tể thì có thể thoát thân. Chúng ta thấy với cừu non đồ tể trói giết rất dễ, với lợn thì đồ tể làm điều đó khó hơn, với hổ thì chẳng thằng nào dám dùng dây trói nó cả. Nghĩa là tuỳ vào sự mạnh mẽ của mình, con vật đó sẽ có số phận khác.

- Quảng Cáo -

Thực ra chính quyền Cộng Sản đã trói dân tộc này đủ thứ luật phản tiến bộ rồi. Điều 88, 79, 258 Bộ Luật Hình Sự đã trói rất chặt, không cho dân đòi hỏi nhiều năm nay. Bởi vì Cộng Sản cảm thấy những sợi dây trói đó chưa làm nó an tâm nên lại trói thêm một sợi nữa, đó là luật An Ninh Mạng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhân dân bị trói thêm một nuộc nữa bằng sợi dây trói made in China hẳn hoi. China sản xuất gì cũng dỏm, nhưng sản xuất dây trói dân tộc Việt là hàng thật.

Mọi người nên hiểu, những thứ luật như An Ninh Mạng, Luật Đặc Khu là những dây trói. Bởi vì Cộng Sản đã chọn cho đường lụy Tàu ép dân ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước nên buộc nó phải trói dân thôi. Ngày 10/06/2018 toàn dân đã phản ứng dữ dội trước dây buộc Luật Đặc Khu và buộc chính quyền này phải hoãn, nhưng sợi dây Luật An Ninh Mạng thì buộc được.

Hôm nay sợi dây Luật An Ninh Mạng bắt đầu buộc thì chúng ta phải làm gì? Bằng mọi giá phải bứt đứt nó, nếu không đứt, chính nó sẽ là nuộc dây đưa dân tộc đến gần hơn với thời điểm bị chọc tiết./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here