Hình ảnh ngứa mắt trên hàng ghế đầu quốc hội

- Quảng Cáo -

truongduynhat’s blog – RFA

Vừa xem bế mạc quốc hội. Thấy chình ình một dãy các cụ hưu choán hết hàng ghế đầu.

Từ thế hệ hưu gần nhất như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Phan Diễn. Đến hưu hàng mấy nhiệm kỳ, vài chục năm trước như Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Vũ Oanh, Phạm Thế Duyệt, Phạm Văn Trà…

- Quảng Cáo -

Khổ. Già cả lú lẫn. Hưu cuối đời rồi. Sống chả biết còn bao ngày. Sao không ở nhà vui với cháu con. Khoẻ thì trồng rau, nuôi gà, nghịch chó. Quốc hội người ta họp. Các ông hưu rồi. Đến ngồi đó làm gì? Như ông Nguyễn Văn An kìa, đến ngả người đưa tay ngoáy mũi.

Lần nào cũng thế. Khai mạc, bế mạc… Mâm nào cũng dự. Không chỉ quốc hội, đủ thứ các loại hội nghị họp hành, đều thấy các ông phưỡn bụng.

Đã đến lúc, nên stop, thậm chí ban hành qui định cấm các cụ. Đừng để thế, trông ngứa mắt lắm!

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here