Đồng Nhân Dân Tệ đã lưu hành ở 7 tỉnh miền Bắc VN

1
- Quảng Cáo -
Amy Truc Tran

Thái thú Trọng Lú sắp hoàn thành nhiệm vụ được giao, khỏi cần đợi năm 2020…😩😩

https://m.dantri.com.vn/…/duoc-phep-dung-nhan-dan-te-de-tha…

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here