Chuột tự đầu thú!

4
Danh ngôn Nguyễn Phú Trọng: "Chống tham nhũng như đập chuột nhưng đừng để vỡ bình!"
- Quảng Cáo -

Tóm lại, xóm em ai cũng phục ông Trọng tài ném chuột không làm vỡ bình ngay, mà phải một thời gian sau bình mới vỡ.

August 4, 2018

Chỉ nửa năm sau là dân xóm đã phát giác ra là hoá ra ông Trọng giết chuột có chọn lọc. Không phải chuột nào ông cũng giết. Phải con nào béo mẫm mà từng cắn ông rồi, ông mới bắt nó đem vào nhà, đóng cửa, đổ xăng lên mình nó rồi châm lửa đốt. Con chuột dính lửa, bùng lên, chạy loạn trong nhà… may chưa cháy hết chăn màn, giường tủ thì dân xóm đập cửa xông vào cứu đồ kịp. Tuy thế vẫn nhiều người khen ông giết chuột thông minh, à anh minh.

Có con chuột chạy qua xóm bên rồi, ông Trọng vẫn bắt được nó về, bỏ lên thớt để nó giãy giãy cho cả xóm trố mắt nhìn. Rồi ông cười bảo mọi người là nó tự về đấy, nó đầu thú đấy./.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here