Duy trì dân chủ

- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Ngà|

Để đảm bảo dân chủ trường tồn, cần gì? Cần một lãnh đạo có tinh thần dân chủ, cần người dân có tinh thần dân chủ, hay cần một thể chế chính trị đảm bảo dân chủ? Để hiểu sâu về vấn đề này xin hãy đào sâu những nền dân chủ trên thế giới hình thành như thế nào và nó duy trì ra sao?

Nước Mỹ giành độc lập từ tay Anh Quốc ngày 04/07/1776. Và đến ngày 17/09/1786 thì bản Hiến pháp ra đời. Bản Hiến pháp này là một bản thiết kế nhà nước tam quyền phân lập theo mô hình nhà nước cộng hoà đầu tiên trên thế giới ra đời. Như vậy nhóm soạn thảo Hiến pháp phải là những người đã nhiễm tinh thần dân chủ từ Âu Châu. Nếu những con người lập quốc ấy, có máu độc tài, chắc chắn không có bản Hiến pháp ấy ra đời. Và nước Mỹ chắc chắn cũng loay hoay trong hàng thế kỷ nữa mới có dân chủ.

Nước Hàn Quốc những thập niên 80 của thế kỷ trước đã dân chủ hoá từng bước theo những cuộc biểu tình đòi yêu sách của người dân. Và đến cuối thập niên thì Hàn Quốc có dân chủ. Mỹ khởi sự nền dân chủ bằng chủ trương của các nhà lập quốc, còn Hàn Quốc là từ đòi hỏi toàn dân. Như vậy, qua 2 mô hình trên ta đều thấy có điểm chung, đấy là phải có con người dân chủ.

- Quảng Cáo -

Từ sau khi độc lập đến nay, nước Mỹ chưa một lần rơi vào hoạ độc tài. Câu hỏi đặt ra là, nếu một người có máu độc tài làm tổng thống trong một bộ máy tam quyền phân lập đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thì ông ta có lộng hành được không? Chính một thể chế chính trị phân quyền đã kiểm soát những việc làm độc đoán của tổng thống. Ví dụ, nếu tổng thống ban sắc lệnh vi hiến, tòa bảo hiến sẽ bác bỏ. Nếu tổng thống phạm tội, quốc hội sẽ luận tội để truất phế chức vụ tổng thống. Sau khi truất phế, tư pháp sẽ truy tố. Và Hàn Quốc từ 1990 đến nay, không ít tổng thống bị truy tố.

Cho nên, khi thiết lập nền dân chủ thì cần có con người dân chủ. Và khi duy trì dân chủ thì cần 2 yếu tố là nhà nước tam quyền phân lập đúng nghĩa và con người dân chủ. Chính 2 yếu tố này hội đủ, nó sẽ hoá giải tổng thống có máu độc tài. 2 yếu tố, con người và thể chế là cực kỳ quan trọng./.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

 1. Đầy tớ thì đi max đa
  Bố con ông chủ ra ga chờ tàu
  Đầy tớ thì ở nhà lầu
  Bố con ông chủ vải dầu che mưa
  Đầy tớ rượu ngoại say sưa
  Bố con ông chủ rau dưa qua ngày
  Đầy tớ..Đầy tớ..kiểu này
  Bố con ông chủ chắp tay lạy ngài

 2. DÂN CHỦ TRONG TAY CÁC BẠN…”

  Nhìn các nước phương Tây các bạn củng nhận thức ra được phần nào về xả hội dân chủ.!

  Xả hội dân chủ rất công bằng trên nhiều lãnh vực.!?
  Họ rất quan trọng về phần giáo dục, và thể dục, họ rất lo cho dân an toàn về sức khoẽ…

  Xả hội dân chủ củng rất an toàn trong sự giao thông, như
  Đường bay, đường thủy, đường bộ, đường hầm.!

  Xả hội dân chủ họ rất bảo đảm về công ăn việc làm lâu dài bền vững cho bạn…họ có bảo hiểm thất nghiệp và y tế an toàn cho bạn, sau thời gian làm việc hoàn tắc nghĩa vụ dài hạng, họ sẽ trả tiền hưu trí đúng theo công lao việc làm của bạn.v.v.

  Xả hội dân chủ bạn được sự giúp đở khi bạn gập khó khăn, thấy nghiệp, bạn sẽ được trợ cấp nơi ăn chốn ở an toàn…

  Xả hội dân chủ bạn có quyền đi bắt cứ nơi nào không có giới hạng rất an ninh cho bạn,
  Sự tự do dân chủ có tư duy có đối lập, không thái quá, không bất cập, đó là quyền tự do của bạn thích ứng công bằng, ngôn luận và Thông tin…

  Xả hội dân chủ bạn có khả năng, tài năng, bạn có quyền chọn việc công, việc tư cho bạn mà pháp luật cho phép.
  Bạn có tiền, có tài sản, bạn được làm chủ cho chính bạn…”
  Về phần thuế có qui định “barème” thước đo.

  Xả hội dân chủ những nhân viên nhà nước, họ rất ý thức, họ rất hoà đồng với cộng đồng…họ tôn trọng và lắng nghe lẵng nhau, khi cộng tác trao đỗi hành chánh.

  Tóm lại: Trong cả hội dân chủ được thịnh hành là nhờ có TAM QUYỀN PHÂN LẬP, LẬP PHÁP- HÀNH PHÁP – và, TƯ PHÁP, cái thế vạt ba chân xung kích lẵng nhau…củng là thế kèm chế lẵng nhau nhìn trên phương diện hình thức gọi là tam giác căn, căn đồng gốc cạnh căn đối cho nhau để dữ thế căn bằng…”
  Để dữ thế quyền lực và lãnh đạo, (chữ đạo là đường lối) (chữ quyền là uy tín)…

  Góp ý,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here