Chính quyền Việt Nam không phải chính quyền nhân dân!

Ông Lê Đình Lượng
- Quảng Cáo -

Ls. Nguyễn Văn Đài – RFA

Trong khoa học chính trị, các chính quyền trên thế giới được phân chia thành 5 loại: Chính quyền quân chủ như ở đất nước nhỏ bé Swaziland, chính quyền độc tài như ở Bắc Triều Tiên, chính quyền quân sự như ở Mianma trước đây và ở Thái Lan hiện nay, chính quyền độc đảng toàn trị, chính quyền dân chủ Nhân dân ( chính quyền Nhân dân) chiếm 90% trên toàn thế giới.

Thế nào là chính quyền Nhân dân?

Chỉ trong thể chế chính trị dân chủ đa đảng thì chính quyền Nhân dân mới được thiết lập dựa trên sự ưng thuận của Nhân dân bằng cách thực hiện quyền lựa chọn và quyết định của mình thông qua cuộc trưng cầu dân ý hoặc cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đảng chính trị chiếm đa số phiếu hoặc nhà chính trị được bầu làm Tổng thống sẽ giành quyền thành lập chính phủ.

- Quảng Cáo -

Chính quyền Nhân dân có thể bị phế truất, bị thay đổi bởi Nhân dân khi không thực hiện đúng các cam kết, lời hứa đưa ra khi tranh cử, hoặc tham nhũng, không đủ năng lực điều hành đất nước, đưa ra và thực thi các chính sách, pháp luật gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc,….

Trên thế giới, không có một chính quyền nào có thể đưa ra các đường lối, chính sách đáp ứng hay làm hài lòng tất cả mọi công dân trong đất nước đó. Các công dân bị thiệt hại hay không hài lòng với các chính sách của chính quyền, hoặc bất kỳ công dân nào, cũng có quyền sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để phê phán, chỉ trích chính quyền mà không bị trừng phạt.

Khi Nhân dân không còn tín nhiệm và tin tưởng vào năng lực, sự trung thực của chính quyền Nhân dân có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để yêu cầu chính quyền thay đổi, từ chức, hoặc Nhân dân sử dụng quyền biểu tình để thay đổi hay phế bỏ chính quyền, tiến hành cuộc bầu cử để lựa chọn một chính quyền mới.

Tóm lại, trong nền chính trị dân chủ thì Nhân dân là Vua, Nhân dân có quyền lựa chọn một đảng chính trị để thành lập chính quyền thì chính quyền đó mới là chính quyền Nhân dân. Và khi chính quyền không còn uy tín và năng lực, Nhân dân cò quyền phế bỏ chính quyền và lựa chọn một chính quyền mới.

Chính quyền ở Việt Nam là chính quyền loại gì?

Điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013 qui định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội,…”. Và thực tế là toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương thuộc mọi lĩnh vực đều bị cai trị, kiểm soát bởi đảng CSVN. Ví dụ như: 100% các thành viên chính phủ, 95% đại biểu Quốc hội, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, các chức vụ từ cấp phó phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước,… đều bắt buộc phải là đảng viên đảng CSVN.

Điều 4 Hiến pháp Việt Nam đã phủ nhận và tước đoạt quyền lực của Nhân dân. Không coi Nhân dân là trung tâm của quyền lực chính trị. Điều 4 Hiến pháp đã đặt đảng CSVN là trung tâm quyền lực tuyệt đối của hệ thống chính trị. Tức đảng CSVN là làm chủ đất nước chứ không phải toàn thể Nhân dân Việt Nam.

Nhân dân không có quyền trong việc thiết lập nên chính quyền cũng như thay đổi hay phế bỏ chính quyền. Mọi cuộc bầu cử và các ứng cử viên được tham gia đều phải do tổ chức của đảng CSVN thành lập và kiểm soát là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp lựa chọn và quyết định. Hầu hết các ứng cử viên độc lập bị tổ chức này loại ra trong quá trình hiệp thương hoặc bị vận động để tự nguyện rút lui. Các cuộc bầu cử diễn ra chỉ là hình thức.

Vậy chính quyền Việt Nam thuộc loại chính quyền độc đảng toàn trị!
Chính quyền độc đảng toàn trị mang bản chất như thế nào?

Trước đây, khi đảng CSVN thành lập, họ nêu lên khẩu hiệu đấu tranh giành dân tộc và dân chủ để đem lại quyền lực về tay Nhân dân. Khi đã giành được độc lập dân tộc, đảng CSVN đã phản bội lại Nhân Dân, tước đoạt quyền lực của Nhân dân về tay đảng CSVN. Điều này thể hiện bản chất phản cách mạng của chính quyền CSVN.

Dưới sự cai trị của chính quyền độc đảng chuyên chế, Nhân dân Việt Nam bị tước bỏ các quyền tự do về chính trị như quyền thành lập các cơ quan báo chí tư nhân, quyền tự do thành lập và hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do biểu tình. Công dân Việt Nam nào sử dụng quyền tự do ngôn luận để bày tỏ quan điểm chính trị đa nguyên, đa đảng hoặc phê phán, chỉ trích chính quyền, bị sách nhiễu, đánh đập hoặc cầm tù. Vậy điều này thể hiện bản chất của chính quyền CSVN là phản dân chủ.

Chính quyền CSVN cại trị Nhân dân một các bất công và chuyên quyền, độc đoán, đi ngược lại xu thế dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, bởi chính quyền CSVN mang bản chất cực kỳ phản động.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013, có 120 điều, là văn bản pháp lý cao nhất của chế độ CSVN, nhưng không có một điều, một câu nào định nghĩa về chính quyền Nhân dân.

Như vậy, có thể kết luận rằng chính quyền CS Việt Nam hiện nay là chính quyền độc đảng CS chuyên chế mang bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động. Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên lãnh thổ Việt Nam chưa từng bao giờ có một chính quyền Nhân dân được thiết lập.

Nhân dân bị tước bỏ quyền làm chủ đất nước. Nhân dân từ địa vị làm chủ đất nước đã trở lại địa vị nô lệ và bị cai trị bởi đảng CSVN. Bởi vậy, chúng ta còn có thể khẳng định rằng chính quyền CSVN là giặc nội xâm, là kẻ thù độc ác và nguy hiểm nhất của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Vậy khách thể cần được bảo vệ là chính quyền Nhân dân của Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999, nay là Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015 chưa có. Bởi vậy Điều 79 của Bộ luật hình sự 1999, nay là Điều 107 của Bộ luật hình sự 2015 không thể được sử dụng để khởi tố, truy tố và xét xử.

Như vậy, ông Lê Đình Lượng sẽ bị nhà cầm quyền CS đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân là cực kỳ vô lý và bất công.

Các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và những người khác đã bị xét xử theo Điều 79 Bộ luật hình sự là bất công và vô lý. Họ chỉ đấu tranh nhằm dân chủ hóa đất nước, thay đổi từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ dân chủ đa đảng. Và khi đó mới có thể xây dựng nên một chính quyền Nhân dân, đó là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018
Luật sư Nguyễn Văn Đài.

- Quảng Cáo -

17 CÁC GÓP Ý

  1. Ko bao giờ dám trưng cầu dân ý, bầu cử thì sắp xếp , tổ chức bầu cho có vẻ dân chủ , còn bày trò ném mắm tôm, quấy rối những ứng viên độc lập ko phải đảng cử

  2. Chính xác hơn là kể từ khi CSVN cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim . Hồ Chí Minh đã thiết lập chế độ toàn trị ở miền Bắc Việt Nam và kể từ đó chính quyền CSVN này chưa bao giờ là chính quyền nhân dân!
    Ngược lại ở miền Nam ông Ngô đình Diệm đã thiết lập chế độ cộng hòa ở miền Nam. Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng chế độ này đã có đầy đủ những tính chất căn bản của chính quyền nhân dân. Dưới cả hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị VNCH người dân có đầy đủ những quyền căn bản như quyền tư hữu, quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền lập đảng, quyền ứng cử, tự do báo chí, tự do ngôn luận….

  3. chính quyền cộng sản việt nam là do tầu cộng dựng lên mà , từ thời đó đến giờ có bao giờ do dân bầu lên đâu , quốc hội họ đưa người của họ ra chứ dân đâu có quyền lựa chọn , khac với việt nam cộng hòa .ông ngô đình diệm là dân bầu , trưng cầu dân ý năm 1955 , ông nguyễn văn thiệu dân bầu , đến năm 1975 dân biểu tình bất tín nhiệm , quốc hội truất phế ông thiêu đưa ông dương văn minh lên , dân chủ thật sự là như vậy , chúng ta hãy nhận thức đâu là dân chủ thật sự , đâu là dân chủ giả tạo hình thức , dân chủ thật sự như mỹ tổng thống nixon bị truất phế giữa nhiệm kỳ vụ wateget , bà thủ tướng anh bà đầm thép thatche bị truất phế giữa nhiệm kỳ vụ thuế ,và ông thiệu bị truất phế giữa nhiệm kỳ , tổng thống pakitan , tổng thống isarel , tổng thống hàn quốc v,v còn mấy nước không có dân chủ hoặc dân chủ hình thức như nga , trung quốc , việt nam, cua ba , bắc hàn ,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here