Luật An Ninh Mạng của CSVN có hiệu nghiệm hay không?

Nguyễn Ngọc Bảo

- Quảng Cáo -

Quốc Hội CSVN vừa thông qua đạo luật An Ninh Mạng (ANM) vào ngày 12/6/2018, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Tháng 1 2019. Đạo Luật này nhằm nhiều vào việc răn đe chính nội bộ hàng ngũ cán bộ đảng CSVN, vì ngay cả trước đạo luật ANM được thông qua, hàng rào kiểm duyệt sự truy cập của dân cư mạng vào mạng toàn cầu Internet, vẫn đã luôn được tiến hành tại Việt Nam. Chỉ cần xem xét Điều 8, Tiết 1, các điểm a, b, c, d của Đạo Luật ANM

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
  a) Soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 15; thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 1 Điều 17 của Luật này;
  b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;
  d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;
  đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;
  e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Người ta thấy ngay chủ đích của đạo luật là nhằm bảo vệ lãnh đạo đảng, ngăn ngừa các tiết lộ bí mật cung đình ngay từ chính hàng ngũ cán bộ đảng viên. Vì trong các điều khoản khác của ANM, nỗ lực phòng chống vẫn luôn do bộ Công An chủ đạo, trong lúc tại các quốc Tây Phương, các đạo luật về Cyber Security thường là một khung sườn cảnh báo, phòng chống, huấn luyện, cung cấp kỹ thuật của cơ quan cảnh báo về an ninh mạng, nhưng luôn luôn nỗ lực tiến hành chính phải đến từ các hãng xưởng tư, các công ty tư vấn về an ninh mạng, các chuyên viên ngoài guồng máy công quyền, chứ không phải từ bộ máy Công An mạng do nhà nước chỉ đạo. Việc yêu cầu các công ty viễn thông phải đặt cổng nối quốc tế tại Việt Nam và cũng như yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ mạng (Facebook, Google, mạng xã hội,..) phải lưu giữ các dữ kiện truy cập để cung cấp cho nhà nước CSVN, đã phản ành chủ trương này. Gần đây với các chiến dịch thanh trừng tay chân của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo bới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, các nguồn tiết lộ một số bí mật cung đình bắt đầu gia tăng về số lượng và mức độ khả tín. Một số tổ chức đấu tranh cho dân chủ, trong đó có Việt Tân đã nhận được một số dữ kiện khá chi tiết về Tài Sản Phi Pháp của lãnh đạo đảng. Chính vì muốn giới hạn và răn đe những thành phần đang muốn bung tin bằng những biện pháp cứng rắn và cho thấy chế độ còn có khả năng kiểm soát, mà lãnh đạo CSVN đã thông qua đạo luật ANM.

Dân cư mạng tại Việt Nam cần phối hợp với cộng đồng hải ngoại, với các tổ chức Phi Chính Phủ Quốc Tế đấu tranh cho quyền tự do thông tin trên mạng, các chính giới quốc tế có ảnh hưởng, đặc biệt tại Hoa Kỳ, Liên Âu, nhằm tạo áp lực các công ty Facebook, Google, để họ từ chối không cung cấp cho nhà cầm quyền CSVN các dữ kiện truy cập liên hệ đến danh tính, nơi truy cập, và các trang mạng viếng thăm, các tài liệu trao đổi. Đặc biệt các thành phần trẻ, sinh viên, thanh niên cần kết nối để tung ra các đợt bất tuân dân sự bằng nhiều cách đa dạng khác nhau, từ chối không tuân thủ luật ANM, ký vào các kiến nghị yêu cầu Facebook, Google, ..không tuân thủ các đòi hỏi kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN; kêu gọi sự hỗ trợ về kỹ thuật của các NGO quốc tế về kỹ thuật vượt tường lửa (Tor Brower, xử dụng VPN, nhu liệu vượt tường lửa, truy cập vào các trang mạng phụ (mirror) nằm sau bức màn kiểm soát,…

- Quảng Cáo -

Tuy nhiên, đạo luật ANM cũng sẽ không hiệu nghiệm như sự mong muốn của lãnh đạo CSVN vì một số lý do sau đây:

1-Khả năng resilient (đàn hồi) và redundant (dự phòng) của hệ thống mạng Internet chung quanh lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống mạng liên quốc gia bao gồm nhiều tuyến đường cáp quang vận tốc cao (fiber optic) trên bộ, dưới biển hay qua các tuyến 3G, 4G, 5G và đường chuyển vệ tinh trên không trung. Một quốc gia có nhiều tuyến nối vào mạng Internet (Backbone) qua các cổng nối kết quốc tế, được đánh giá là có một mức đàn hồi và dự phòng cao về khả năng nối kết vào mạng Internet. Mạng Internet quốc gia Việt Nam có mức đàn hồi và dự phòng khá cao, do đó rất khó bị cắt đứt hoàn toàn. Một số chi tiết kỹ thuật sẽ không được trình bày tại đây, để tránh bị khai thác hay xử dụng bởi nhà cầm quyền CSVN.

2- Với mức đầu tư đến từ các nguồn vốn quốc tế trong nhiều thập niên qua, thương vụ và khả năng sản xuất các công ty ngoại quốc, ngân hàng, hãng thông tấn được thiết lập trong nội địa Việt Nam, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng nối kết vào mạng Internet qua các tuyến cáp quang Extranet hay Intranet trong chu vi nội bộ của hệ thống thông tin công ty. Do đó, bất cứ một ngăn cấm hay kiểm soát nào cũng đều có ảnh hưởng quan trọng đến mức thương vụ hàng ngày qua lưu chuyển điện thư, chuyển tải các hồ sơ hóa đơn, nghiên cứu, báo cáo, kế hoạch sản xuất,.. Các công ty chắc chắn sẽ thiết trí các hệ thống kết nối vào mạng qua các tuyến đường cáp quang, vô tuyến, vệ tinh ngoài khả năng kiểm soát của CSVN. Chắc chắn những nhân viên người ngoại quốc và Việt Nam sẽ giúp những người quen qua việc giúp họ truy cập vào mạng và chuyển ra bên ngoài những điện thư cần thiết.

3- Hiện nay có cả trăm ngàn người ngoại quốc gồm nhân viên và gia đình làm việc trong các định chế quốc tế Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Ngân Hàng Thế Giới, Qũy Phát Triển Liên Hiệp Quốc, các tòa đại sứ , các cơ quan thiện nguyện quốc tế,.. tất cả đều cần mạng Internet để liên lạc với các bộ phận ngoài Việt Nam, trao đổi dữ kiện. Trong trường hợp mạng Internet bị cắt hay cấm đoán gắt gao trong việc truy cập vào các trang mạng (web site) thông dụng, các mạng xã hội, nghề nghiệp, thuộc lãnh vực chuyên môn, họ sẽ bắt buộc phải thiết trí những đường nối độc lập vào mạng toàn cầu Internet. Chưa kể tới việc, họ có thể xử dụng các nhu liệu chuyên môn để vượt qua hàng rào kiểm duyệt. Một số lượng đáng kể của số người này sẽ sẵn sàng giúp cho những người Việt quen biết nhu liệu, cách hướng dẫn, để truy cập được vào mạng Internet.

4- Với các tuyến mạng 3G, 4G có mật độ bao phủ cao trên các vùng đông dân cư trong lãnh thổ và bắt được tại ven biên các quốc gia Cam Bốt và Lào, hiện có những cách kỹ thuật ít tốn kém, khá đơn giản để bắt và nối chuyền vào bên trong nội địa , nhất là trong vùng ven biên sâu khoảng vài chục cây số vào phía bên trong nội địa Việt Nam. Nếu nhân lên với độ dài của vùng biên giới, nhà cầm quyền sẽ phải rãi phương tiện và người kiểm soát trên một diện tích hơn 60.000 cây số vuông.

5- Cộng đồng hải ngoại có thể hỗ trợ qua việc quyên tài chánh thuê bao các tuyến viẽn thông có lưu lượng cao, phủ chụp bằng sóng vệ tinh từ các đội vệ tinh có vị trí cố định chung quanh quả đất. Kỹ thuật phủ chụp xuống từ trên không này, hiện không có kỹ thuật hữu hiệu nào để ngăn chặn hay phá sóng.

6- Việc thiết trí các phương tiện kiểm soát (ngăn chặn các IP các trang mạng, tên DNS hay qua các khóa từ độc hại cho quyền hành, uy tín lãnh đạo CSVN), tùy thuộc rất nhiều vào khả năng các quản trị viên (administrator) và nhất là mức độ tuân thủ các lệnh lạc từ Bộ Công An. Chính những quản trị viên luôn mong muốn, hé mở một số cửa khẩu điện tử (port)và cho phép một số giao thức (protocol) và dịch vụ (services) xuyên qua, tại các cổng nối kết vào mạng Internet, để chính họ có khả năng truy cập, tìm hiểu những biến động từ thế giới bên ngoài hay ngay tại Việt Nam khi những biến động này bị lãnh dạo CSVN ra lệnh bưng bít hoàn toàn. Ngoài ra chính những thành phần trong đảng bất mãn với Nguyễn Phu Trọng hay thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn sẽ dùng thế lực, mua chuộc quản trị viên nhằm duy trì một số cửa khẩu “mở“ cho nhu cầu riêng của họ.

Kết luận

Ngoài các nỗ lực vận động bất tuân dân sự trong nước từ chính những giới đông đảo sinh viên, thanh niên tiến hành, vì cần truy cập tự do vào mạng Internet cho sự học hỏi, tiêu khiển, liên lạc với bạn bè, thân quen, với sự hỗ trợ của các chính giời, NGO quốc tế qua cộng đồng hải ngoại, một số biện pháp kỹ thuật nêu trên cần được nghiên cứu để tiến hành. Các chi tiết kỹ thuật đã không được nêu ra vì khá chuyên môn và tránh cho nhà cầm quyền CSVN khai thác./.

- Quảng Cáo -

19 CÁC GÓP Ý

 1. Luat a n m la muc dinh khong che cong dong noi len su that toi loi cua mot che do day bat cong vs bat nguoi dan phai phuc tung duoi ach thong tri cua quan quyen quoc gia do ai chong lsi duoc cho la phan dong

 2. Xin gửi tới trang Chân trời mới Media. Luật ANM của Việt Nam ra đời xét về lợi ích quốc gia, dân tộc, bao gồm cả quan hệ quốc tế, Luật An ninh mạng không chỉ bảo vệ, bảo đảm tốt hơn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia (trên không gian điện tử) mà còn tạo điều kiện bảo đảm tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà nước trong điều kiện internet, mạng xã hội đang phát triển như vũ bão. Nếu như cá nhân, doanh nghiệp có tốn kém thêm đôi chút chi phí trong thực hiện Luật An ninh mạng thì cũng phải chấp nhận vì lợi ích lớn hơn, lâu dài hơn của đất nước, suy cho cùng cũng là lợi ích bảo đảm sự bình yên cho xã hội, gia đình và cho mỗi người.
  Xét về quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Luật An ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên. Vì chế tài của Luật An ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội (thông qua lợi dụng internet, mạng xã hội-Điều 8). Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết mà thôi. Tuy nhiên, đối với những kẻ đã và đang có những âm mưu, kế hoạch lợi dụng internet, mạng xã hội để chống lại Nhà nước Việt Nam hoặc làm tổn thương đến công dân, thì Luật An ninh mạng là một chế tài nghiêm khắc.
  Như vậy, đối với mọi người, hoàn toàn không có chuyện Luật An ninh mạng “xâm phạm quyền riêng tư”; “xâm phạm quyền tự do ngôn luận”; “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân” như có kẻ đang xuyên tạc, phủ nhận./.
  -Phat Ha-

 3. Ai sẽ bảo vệ chúng ta khi quyền riêng tư lỡ bị xúc phạm trên không gian mạng?
  Chắc chắn không phải là bọn 3/ đặt điều chỉ biết xuyên tạc bằng lời lẽ mĩ miều, suốt ngày tuyên truyền phản đối luật AN NINH MẠNG.
  -+-+-
  Nếu một ngày không xa chính chúng ta là nạn nhân của việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát như bị xúc phạm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bị lợi dụng hình ảnh cá nhân v.v…sẽ rất nguy hiểm vì có lẽ để được là người tốt thì rất khó chứ việc bị bôi nhọ thành người không tốt thì chỉ trong tích tắc. Rồi bao hệ lụy kéo theo khi bị hiểu nhầm vì chỉ trong giây lát Internet lan truyền chóng mặt.
  Và ai sẽ vào cuộc bảo vệ chúng ta? Các bạn đều rõ hơn ai.
  Vậy để xử lý những vụ việc trên không gian mạng tất nhiên phải có cơ sở pháp lý, đó chính là luật AN NINH MẠNG.
  Tại sao bọn xuyên tạc đặt điều lại sợ luật ANM đến thế? Có vô vàn lý do nhưng trước hết với thực tế hiện nay, khi luật có hiệu lực thì chúng là vị khách đầu tiên của Công an. Còn với chúng ta, người dùng mạng chân chính sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn khi Luật An ninh mạng có hiệu lực đúng không mọi người. Cảm ơn!
  SL

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here