Luật và lệnh

- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California vừa học tập và làm theo Việt Nam ký đạo luật : “The California Consumer Privacy Act cũng giống như luật “An ninh mạng” cho cư dân sống tại Califfornia dùng các mạng xã hội. Nội dung luật ANM của California bao gồm 3 điểm:

– Gives you ownership

– Gives you control

- Quảng Cáo -

– Gives you security

Đại khái vầy:

– Người dùng mạng xã hội hoàn toàn làm chủ tài khoản, dữ liệu của mình. Được theo dõi và kiểm soát tất cả dữ liệu của mình.

– Các công ty như Facebook, Youtube….có nhiệm vụ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Không được chia sẻ, không được tiết lộ, không được bán thông tin người dùng cho bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào ngay cả chính phủ. Muốn bán hay chía sẻ phải được sự đồng ý của chủ tài khoản.

– Các nhà mạng phải đặt hệ thống an ninh, có nhiệm vụ thiết lập những rào chắn, không cho hacker tấn công tài khoản, ăn cắp dữ liệu, đọc trộm email của người dùng……

* fb Dung Nguyen (có sửa đổi)

Ủa, ủa!!! Sao không có điều nào, khoản nào bảo vệ chế độ tư bản giãy chết hết nhỉ? Lạ!

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here