Nếu Chủ tịch Trần Đại Quang không ký ban hành Luật An Ninh Mạng phản dân hại nước 2018

- Quảng Cáo -

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành|

Năm 2015 nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra Luật An Toàn Thông Tin Mạng nhằm bảo vệ an toàn cho người xử dụng, an toàn cho dữ liệu và ứng dụng CNTT.

Ngày 12 Tháng 6 năm 2018 lãnh đạo đảng CSVN dùng quốc hội thông qua Luật An Ninh Mạng 2018. Trong Luật An Ninh Mạng 2018, CSVN dùng một số điều của Luật An Ninh Mạng 2015 và thêm một số điều (an toàn nội dung) nhằm khóa miệng người dân hầu bảo vệ chế độ. Đây là điều mà người dân phản đối.

Tuy nhiên Luật An Ninh Mạng 2018 còn phải chờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký thì mới có hiệu lực thi hành.

- Quảng Cáo -

Qua cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã vạch trần sự thật về cái Luật An Ninh Mạng 2018 phản dân hại nước này và cho rằng nếu ông Chủ tịch Trần Đại Quang không ký ban hành thì người dân sẽ ghi nhớ đóng góp của ông vào sự tiến bộ của đất nước.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here