Lời khẩn cầu vụng dại

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Hôm nay là 30 tháng Tư, ở Mỹ, xin có một “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại” (tựa một bài hát của Anh Bằng) rằng:

Trong đời sống, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi sức, không ai giống ai, không ai phải làm như ai. Lý lẽ đó không ai cãi được.

Nhưng, trong công cuộc đấu tranh chống cộng, nếu bạn không góp được công sức vì bất cứ nguyên do nào thì cũng đừng làm, đừng nói bất cứ điều gì có lợi cho VC, giúp chúng kéo dài tuổi thọ; và gây khó khăn thêm cho những người đã và đang hy sinh bản thân, gia đình họ để tranh đấu chống lại cộng sản trong nước.

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here