Xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển bất chấp sự đàn áp thô bạo

Nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Hoạt động xã hội dân sự độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản đã hình thành và phát triển trong nhiều năm qua ở Việt Nam với nhiều hinh thức sinh động, trên mang xã hội và trong các hoạt động thực tế. Một số tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra đời đấu tranh đòi dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, bảo vệ mội trường, an sinh xã hội vv…

Hai năm trở lại đây vượt lên sự đàn áp thô bạo của chế độ công an trị, tuy có bước thăng trầm nhưng hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển.

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động Xã hội dân sự nói về sự kiện này.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here