Đảng thanh trừng

- Quảng Cáo -

Peter Lý FB

ĐẢNG THANH TRỪNG

Từ lâu đảng cộng sản
Bị nhóm lợi ích riêng
Vì tiền nên buôn bán
Chúng bán chức bán quyền

Dưới thời của Trọng Lú
Ông “bí thư công minh”
Lò ông đốt đủ thứ
Đốt sạch lũ giả hình

- Quảng Cáo -

Từ củi tươi củi mục
Như ông Trịnh ông Đinh
Càn quét hết quan chức
Dám phá hỏng công trình

Phép mầu đã xảy ra với họ.

Hoan hô bác cả Trọng
Bác quả thật anh hùng
Nhưng bác chưa dám động
Đến quan chức gốc Trung

Kìa sáu căn biệt phủ
Của quan chức Lào cai
Còn sừng sững như cũ
Vẫn hống hách ra oai

Lại cái gai Ba Dũng
Qua số khủng gia tài
Toàn là tiền tham nhũng
Sao chưa dám ra tay

Ngay bản thân của bác
Cũng nhếch nhác làm sai
Bác đã vào tuổi hạc
Mà cố gắng ngồi dai

Sao tham quyền cố vị
Xưa nài nỉ nửa kỳ
Hai năm qua rồi đí
Mà bác vẫn ngồi lỳ

Té ra bác tạo án
Chủ ý là thanh trừng
Những đứa nào dám cản
Bác bán nước bán rừng

Peter Lý

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here