Bộ Chính Trị CSVN: 4 thái độ, 1 lý do

Bọn bán nước cầu vinh
- Quảng Cáo -

Hoàng Trường

Thái độ 1: Vụ BOT, trở mặt, bảo kê BOT và quyết liệt truy tố nhân dân.

Thái độ 2: Vụ Phi Trường Tân Sơn Nhất, chây ì chấp chứa nhóm lợi ích.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ vệ tinh.

Thái độ 3: Vụ Formosa, nuốt lời hứa, làm lơ để Formosa tiếp tục xả thải.

Thái độ 4: Vụ Đồng Tâm, lươn lẹo, chây ì, chấp chứa nhóm lợi ích.
- Quảng Cáo -

Lý do: Miệng ngậm vàng, tay nhúng chàm, thà sập Đảng chứ không rút ra được nữa.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here