Thư của 68 Dân Biểu Liên Bang Úc gửi CSVN

Dân Biểu Chris Hayes và Dân Biểu Tim Wilson
- Quảng Cáo -

CTM Media: Chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị lá thư của 68 Dân Biểu Liên Bang Hạ Viện Quốc Hội Úc Đại Lợi gửi tới Đại Sứ CSVN tại Thủ Đô ACT (Canberra). Hạ viện Úc gồm 150 Dân Biểu.

***

26 Tháng Mười, 2017

Đại sứ Ngô Hương Nam
Sứ Quán Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Úc
PO Box 98
Mawson ACT 2607

- Quảng Cáo -

Kính thưa ông,

Chúng tôi xin bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về những nhà bảo vệ nhân quyền, hoạt động xã hội, blogger Việt Nam bị bắt và bị kết án tù dài hạn chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt của họ.

Chỉ nội trong năm nay, đã có hơn 20 nhà hoạt động bị bắt giữ, bị lưu đày hoặc bị truy nã trong đợt đàn áp lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều người trong số này bị kết án bằng những điều lệ mơ hồ về an ninh quốc gia như “âm mưu lật đổ chính quyền” hoặc “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Nhiều nhà bảo vệ nhân quyền vẫn còn bị giam giữ mà không được xét xử. Vị luật sư nhân quyền người Việt nổi tiếng Nguyễn Văn Đài bị bắt vào tháng Mười Hai, 2015 vẫn chưa có ngày xét xử. Đáng lo ngại là năm người đồng sự của ông là Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực, và Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt giữ vào tháng Bảy và tất cả bị buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động cộng đồng Công Giáo lên tiếng tranh đấu cho các nạn nhân của thảm họa Formosa, cũng bị bắt giữ trong cùng tuần lễ đó.

Những người được đem ra xét xử trong năm nay thì bị tuyên án tù dài hạn lên tới mười năm. Các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai bị tuyên án trong các phiên tòa kéo dài có một ngày, chỉ vì lên tiếng cho những bất công xã hội chung quanh họ.

Vào đầu năm nay, Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc lưu ý là đã có nhiều hồ sơ đệ nạp lên Ủy Ban trong những năm gần đây và thấy rằng việc tước đoạt quyền tự do một cách tùy tiện tại Việt Nam là một vấn đề có hệ thống và lan rộng.

Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng cam kết của họ với Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị bằng cách thả lập tức và vô điều kiện cho các nhà bảo vệ nhân quyền và các nhà dân báo nêu tên bên trên cũng như các nhà hoạt động Cấn Thị Thêu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hóa, Trần Huỳnh Duy Thức và Trần Thị Thúy.

Trong lúc nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào cộng đồng thế giới, chúng tôi tin rằng việc phát triển kinh tế và xã hội bền vững chỉ có thể đạt được qua việc tôn trọng các quyền tự do và che chở cho những người đang làm công việc bảo vệ quyền làm người.

Kính thư,

Dân Biểu Tim Wilson
Dân Biểu Chris Hayes

***

 1. Tim Wilson, Goldstein
 2. Chris Hayes, Fowler
 3. Sharon Bird, Cunningham
 4. Justine Elliot, Richmond
 5. Michael Danby, Melbourne Ports
 6. Anthony Byrne, Holt
 7. Peter Khalil, Wills
 8. Rob Mitchell, McEwen
 9. Anne Aly, Cowan
 10. Tim Watts, Gellibrand
 11. David Feeney, Batman
 12. Matt Heogh, Burt
 13. Brian Mitchell, Lyons
 14. Joanne Ryan, Lalor
 15. Julian Hill, Bruce
 16. Adam Bandt, Melbourne
 17. Andrew Wilkie, Denison
 18. Stephen Jones, Whitlam
 19. Amanda Rishworth, Kingston
 20. Andrew Leigh, Fenner
 21. Claire O’Neil, Hotham
 22. Ed Husic, Chifley
 23. Shayne Neumann, Blair
 24. Catherine King, Ballarat
 25. Tanya Plibersek, Sydney
 26. Maria Vamvakinou, Calwell
 27. Ross Hart, Bass
 28. Anne Stanley, Werriwa
 29. Mike Freelander, Macarthur
 30. Josh Wilson, Fremantle
 31. Milton Dick, Oxley
 32. Meryl Swanson, Paterson
 33. Sharon Claydon, Newcastle
 34. Madeleine King, Brand
 35. Andrew Giles, Scullin
 36. Tony Zappia, Makin
 37. Mike Kelly, Eden Monaro
 38. Pat Conroy, Shortland
 39. Matt Thistlethwaite, Kingsford Smith
 40. Julie Owens, Parramatta
 41. Gai Brodtmann, Canberra
 42. Warren Snowdon, Lingiari
 43. Lisa Chesters, Bendigo
 44. Terri Butler, Griffith
 45. Steve Georganas, Hindmarsh
 46. Cathy O’Toole, Herbert
 47. Susan Templeman, Macquarie
 48. Emma McBride, Dobell
 49. Luke Gosling, Solomon
 50. Jason Falinski, Mackellar
 51. Steve Irons, Swan
 52. Craig Kelly, Hughes
 53. John McVeigh, Groom
 54. Trent Zimmerman, North Sydney
 55. Ian Goodenough, Moore
 56. John Alexander, Bennelong
 57. Ben Morton, Tangney
 58. Julian Leeser, Berowra
 59. George Christensen, Dawson
 60. Llew O’Brien, Wide Bay
 61. Kevin Hogan, Page
 62. Mark Coulton, Parkes
 63. Ken O’Dowd, Flynn
 64. David Littleproud, Maranoa
 65. Andrew Gee, Calare
 66. Michelle Landry, Capricornia
 67. Damian Drum, Murray
 68. Andrew Hastie, Canning

Dưới đây là nguyên bản tiếng Anh:

His Excellency Ngo Huong Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia
PO Box 98
Mawson ACT 2607
Your Excellency
We express our deep concern regarding Vietnam’s human rights defenders, bloggers and social activists who have been arrested and sentenced to lengthy prison sentences for exercising their right to free expression.
This year alone, there have been more than 20 activists who have been arrested, exiled or issued arrest warrants in one of the largest crackdowns to date. Many of these activists have been charged under vague laws quoting national security such as “attempting to overthrow the state” or “conducting propaganda against the state”.
Many of these human rights defenders remain detained without trial. Prominent Vietnamese human rights lawyer Nguyen Van Dai was arrested in December 2015 with no trial date set. It is worrying that five of his colleagues; Pham Van Troi, Truong Minh Duc, Nguyen Bac Truyen, Nguyen Trung Truc and Pastor Nguyen Trung Ton were detained in July, all accused of “attempting to overthrow the state”. Le Dinh Luong, an organiser within the Catholic community who spoke up for affected fishermen of the Formosa toxic chemical spill, was also detained within the same week.
Those who have been trialled this year have been sentenced to long prison terms of up to ten years. Bloggers Nguyen Ngoc Nhu Quynh, Tran Thi Nga and Nguyen Van Oai were sentenced in one-day trials for discussing social injustices affecting those around them.
Earlier this year, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention noted that there have been several cases brought before the Working Group in recent years and recognised that the arbitrary deprivation of liberty of persons in Vietnam is a systematic and widespread problem.
We urge the Vietnamese government to honour its commitments under the International Covenant on Civil and Political Rights by immediately and unconditionally releasing human rights defenders and citizen journalists mentioned above as well as: Can Thi Theu, Ho Duc Hoa, Nguyen Dang Minh Minh, Nguyen Hoang Quoc Hung, Nguyen Van Hoa, Tran Huynh Duy Thuc and Tran Thi Thuy.
As Vietnam’s economy becomes more integrated within the international community, we believe that sustainable economic and social development can only be achieved by respecting freedoms and protecting those defending basic civil rights.
Yours sincerely,
Tim Wilson MP Chris Hayes MP
Member for Goldstein Member for Fowler
 1. Tim Wilson, Goldstein
 2. Chris Hayes, Fowler
 3. Sharon Bird, Cunningham
 4. Justine Elliot, Richmond
 5. Michael Danby, Melbourne Ports
 6. Anthony Byrne, Holt
 7. Peter Khalil, Wills
 8. Rob Mitchell, McEwen
 9. Anne Aly, Cowan
 10. Tim Watts, Gellibrand
 11. David Feeney, Batman
 12. Matt Heogh, Burt
 13. Brian Mitchell, Lyons
 14. Joanne Ryan, Lalor
 15. Julian Hill, Bruce
 16. Adam Bandt, Melbourne
 17. Andrew Wilkie, Denison
 18. Stephen Jones, Whitlam
 19. Amanda Rishworth, Kingston
 20. Andrew Leigh, Fenner
 21. Claire O’Neil, Hotham
 22. Ed Husic, Chifley
 23. Shayne Neumann, Blair
 24. Catherine King, Ballarat
 25. Tanya Plibersek, Sydney
 26. Maria Vamvakinou, Calwell
 27. Ross Hart, Bass
 28. Anne Stanley, Werriwa
 29. Mike Freelander, Macarthur
 30. Josh Wilson, Fremantle
 31. Milton Dick, Oxley
 32. Meryl Swanson, Paterson
 33. Sharon Claydon, Newcastle
 34. Madeleine King, Brand
 35. Andrew Giles, Scullin
 36. Tony Zappia, Makin
 37. Mike Kelly, Eden Monaro
 38. Pat Conroy, Shortland
 39. Matt Thistlethwaite, Kingsford Smith
 40. Julie Owens, Parramatta
 41. Gai Brodtmann, Canberra
 42. Warren Snowdon, Lingiari
 43. Lisa Chesters, Bendigo
 44. Terri Butler, Griffith
 45. Steve Georganas, Hindmarsh
 46. Cathy O’Toole, Herbert
 47. Susan Templeman, Macquarie
 48. Emma McBride, Dobell
 49. Luke Gosling, Solomon
 50. Jason Falinski, Mackellar
 51. Steve Irons, Swan
 52. Craig Kelly, Hughes
 53. John McVeigh, Groom
 54. Trent Zimmerman, North Sydney
 55. Ian Goodenough, Moore
 56. John Alexander, Bennelong
 57. Ben Morton, Tangney
 58. Julian Leeser, Berowra
 59. George Christensen, Dawson
 60. Llew O’Brien, Wide Bay
 61. Kevin Hogan, Page
 62. Mark Coulton, Parkes
 63. Ken O’Dowd, Flynn
 64. David Littleproud, Maranoa
 65. Andrew Gee, Calare
 66. Michelle Landry, Capricornia
 67. Damian Drum, Murray
 68. Andrew Hastie, Canning
- Quảng Cáo -

41 CÁC GÓP Ý

 1. Đâu phải chỉ có Úc Châu phản đối việt cộng vi phạm nhân quyền, cả thế giới nước nào cũng oán ghét chxhcnvn về mặt nhân quyền. Mẹ chúng nó mai này không nước nào chơi với nó chỉ có ăn cám thôi. Đồ súc vật cộng sản rừng rú việt cộng. chxhcnvn.com

 2. Bản chất rừng rú của bọn CSVN vốn dĩ xưa nay rồi . Chúng như một bầy thú hoang chưa được thuần chủng . Cửa quyền chỉ toàn loại dốt nát , đần độn . Cái thằng đọc chữ chưa rành lại lên làm vua . Chúng ăn xương uống máu của đồng loại để sinh tồn . Phải xếp chúng vào cái tội diệt chủng để luật pháp quốc tế xử chúng mới mong có được tự do !

 3. Đáng tiếc dân ngu khu đen VN không hiểu dân quyền là con khỉ gió gì nên không biết đứng lên bảo vệ cho chính mình, lại còn đi bảo vệ cho kẻ đang ăn chặn những lợi ích mà đáng lẽ ra mình phải được hưởng.

 4. Người cha ôm thi thể con nhìn lên chiếc xe bọc thép chở lính Việt Nam Cộng hòa. Đứa bé thiệt mạng khi quân Việt Nam Cộng hoà tấn công du kích trong một ngôi làng gần biên giới Campuchia. Ảnh chụp ngày 1931964 l1

 5. Bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang à
  Nước Mỹ có đầy đủ tự do dân chủ nhân quyền đến mức
  Ngày nào người dân vô tội nước Mỹ cũng phải chết

 6. Bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang
  Bạn nên đấu tranh đòi hỏi nhân quyền cho những người dân vô tội nước Mỹ bị giết chết hàng ngày

  • Ở Mỹ không có chuyện Police bắt dân về đồn , rồi dân chết vì tự tử . Thành ra không cần tranh đấu cho nhân quyền . Ngu quá thì im cái mồn đi .

 7. không can thiệp nội bộ nước khác ! bà già đòi làm chính trị, lúc vào tù rồi đòi tự do ! thư toàn tự viết ,nước úc thì làm sao họ biết chính xác nghề nghiệp, tên tuổi cái đám phản động này , óc chó là có thật !

 8. Một hội nghị lớn của thế giới mà có nhiều tổng thống các nước sắp họp ở việt nam đấy
  Đủ hiểu chưa vậy?chả hiểu sao các vị cứ thích hạ thấp dân tộc mình vậy ?

 9. Dang co mot quy mo cho rieng to chuc dang .la thu dai.triet de ke xuc pham noi dung noi that bat bo tu ko can phai xet den nhan quyen chu tu do 40 nam thong nhat dat nuoc dan chua co duoc tu do co bop nghet dan quoc te len an vn da ky tu do nhan quyen tai sao lai xam pham nhan quyen xin thua dang noi tot thuc te la dan ap dan co cau .hay noi bi o tu

 10. Hoi nghi lon co nhieu tong thong hop o vn cau cho lanh dao vn biet hoc hoi bat chuoc lanh dao cac nuoc dung nhu vai thua che mat thanh gia tot ben ngoai nhung ben trong cai tri dan sao dan kho the

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here