Nắm tay nhau xây dựng nền dân chủ: Giấc mộng Việt Nam! (kỳ 1,2,3 và 4, hết)

Nguyễn Vũ Bình Blog - RFA

- Quảng Cáo -
- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Nguyễn Vũ Bình Ta đánh giá tương đối thấp về trí tuệ, với dẫn đạo này mà mượt hơn Huê Kỳ sao, Hỏi Vị Nguyễn Vũ Bình tại sao có tổ chức hạt nhân và electron xoay quanh là cá nhân, gia đình, công ty, vậy khi Chính phủ tổ chức lớn nhứt vì một yếu tố trong khoảng tự do quyền lực cho phép tham nhũng hết dẫn đến Poland vừa rồi, Thứ lỗi Ta nói thiệt Nguyen Vu Binh chưa hiểu và chưa rõ Huê Kỳ. Giá trị hạt nhân đến từ hồn túy Vùng đất đó là hội chung 5 giác quan hông ngừng khám phá của mỗi con người, và 4 lực nền tảng, danh dự, Tấm Lòng, Thời gian và Tài sản trong kết nối, sáng hơn xíu, chớ Ta thấy quá tối khi nền Tảng dân chủ bất diệt góp trí tuệ chung bị ràng buộc cứng nhắc bởi hổng đủ tin vào chính bản thân của người viết.

  2. Nghị Viện, Chính Phủ, Toà án Tối cao là Thiên Địa Nhân trong 4 lực tác động đề cập. Từ Huê Kỳ sẽ soi ra hết điểm yếu của các Thể chế trên Toàn Thế giới.

  3. một khi cái chế độ khốn nạn Việt cộng quái thai còn ở Việt Nam thì có làm gì cũng chỉ là để cho lũ khỉ đội lốt người hưởng, hãy kiếm mọi chiều hướng gạt bỏ cái đảng việt cộng quái thai trước tiên, rồi lúc đó làm được những gì mà bao nhiêu người Việt Nam mong ước,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here