“Tôi Là Người Việt Nam”

Đỗ Hoàng Điềm - Viettan.org

8
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân
- Quảng Cáo -
Thưa quý vị và các bạn,
Chế độ độc tài Cộng sản đã vừa làm một việc phi lý khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một người tranh đấu cho dân chủ và là một đảng viên Việt Tân. Phi lý vì theo Điều 15 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà nước Việt Nam đã công nhận, bất cứ ai đều có quyền được có quốc tịch và không ai có thể bị tước đoạt quốc tịch một cách tùy tiện hoặc bị ngăn cản quyền thay đổi quốc tịch.

Không những phi lý mà đây còn là một việc làm vô nghĩa vì sự chọn lựa làm người Việt Nam là một quyền thiêng liêng, không một chính quyền nào có khả năng tước đoạt. Bất cứ ai đã sinh ra trên đất nước Việt Nam đương nhiên có quyền được làm người Việt, cho dù ngày hôm nay họ đang sống ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngay cả những người Việt Nam sinh trưởng ở nước ngoài, biết bao nhiêu người đang hãnh diện mình là người Việt, sống với nếp văn hóa Việt và hành xử như là một người Việt.

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã gặp rất nhiều người, dù đã xa quê hương hơn nửa đời hay sinh ra trên xứ người, nhưng họ vẫn chọn làm người Việt Nam và hướng về đất nước với tâm tư của một người con xa xứ. Đây là một sự chọn lựa đến từ tâm của mỗi người và qui chế quốc tịch không đủ để định nghĩa họ là người Việt hay là không.

Bởi đến từ trong tâm nên sự chọn lựa làm người Việt Nam còn đang thúc đẩy nhiều người dấn thân chống lại những bất công và tha hóa đang xảy ra trên quê hương, chống lại sự độc tài thối nát của đảng Cộng sản. Sự dấn thân này đang xảy ra ở khắp mọi nơi, ở trong cũng như ở ngoài đất nước Việt Nam. Đây là sự chọn lựa hành động vì đất nước Việt Nam, của những ai đã chọn làm người Việt dù có mang quốc tịch hay không.

Anh Phạm Minh Hoàng đã chọn lựa và sống như vậy. Anh rời Việt Nam đi du học vào năm 1974 và sau khi thành tài đã chọn quay trở về để sống và phục vụ dân tộc trong cương vị của một nhà giáo. Anh đã sinh ra làm người Việt và chưa hề bao giờ chối bỏ điều này. Ngày hôm nay, dù chế độ độc tài có tước quốc tịch Việt Nam của anh, nhưng anh cũng vẫn là người Việt và sẽ tiếp tục tranh đấu cho dân tộc.

- Quảng Cáo -

Nhưng qua việc làm phi lý này, chúng ta cần nhìn thấy rõ chế độ độc tài đang dùng luật để đàn áp và loại trừ một người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ trên đất nước Việt Nam. Để phục vụ chính họ, chế độ độc tài sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp của họ, sẵn sàng đặt để ra những điều luật trái với lẽ phải. Vì vậy, chúng ta phải lên án hành động cực kỳ sai trái này vì nếu ngày hôm nay họ làm được với anh Phạm Minh Hoàng, thì ngày mai họ có thể tước bỏ quốc tịch của bất cứ ai đang tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ và tiến bộ.

Chế độ độc tài Cộng sản không thể cướp đoạt quyền làm người Việt Nam của chúng ta.

Hãy cùng nhau phản kháng lại chế độ độc tài. Hãy cùng nhau xác quyết “Tôi Là Người Việt Nam.”

Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch
Đảng Việt Tân

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Biết ông Điềm là người VN lâu rồi. Ông cũng đang nắm cả cái đảng Việt Tân bành chảng có mạng lưới kinh tài và hoạt động khắp năm châu. Tôi mong ông và toàn đảng của ông sáng suốt tìm ra chiến lược đột phá để chấm dứt chế độ CSVN tại Việt Nam as soon as possible! Không thể nào lập đảng để cố thủ, để tuyên truyền kêu rêu năm này qua năm khác và cứ để nằm chờ thời cơ đến.

  2. Đi nhiều nơi trên thế giới và gặp gỡ nhiều người nhưng có lẽ một nơi mày chưa đến đó là Côn Đảo ( địa ngục trần gian ) mày đến đó và xem hơn một vạn người khác biệt chính kiến với VNCH bị giết tại đó thì mày lại cảm thấy ngày hôm nay mày gặp được một chính sách nhân đạo là tha cho mày mạng sống rồi đó – hãy nhận Gạo, Muối và thăng đi để cho dân tao được yên đi Hoàng

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here