Độc lập, tự do, hạnh phúc kiểu cộng sản: Người dân phải ĐI BỘ 200 cây số để tìm công lý!!

FB Ngọc Nhi Nguyễn

- Quảng Cáo -

Chúng ta ai cũng biết nhà nước CSVN dung túng cho Formosa xả thải chất độc hại xuống biển làm cá chết hàng loạt khắp 4 tỉnh miền Trung, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sức khỏe, thu nhập và tương lai của hàng triệu người dân tại đây, và còn ảnh hưởng lây đến chất lượng hải sản của toàn quốc.

Thế mà nhà nước CSVN lại vẫn dung túng cho Formosa tiếp tục hoạt động, bưng bít thông tin và đàn áp người dân khi họ lên tiếng đòi minh bạch và đòi bồi thường.

Ngày hôm nay 14/02/2017, hàng trăm bà con ngư dân và giáo dân của giáo xứ Song Ngọc, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ cùng xuống đường đi đến tòa án Kỳ Anh để nộp đơn khiếu kiện.

Thế nhưng nhà cầm quyền CSVN lại cho công an chặn hết các chuyến xe mà bà con đã mướn, để cản trở không cho người dân có thể đi kiện Formosa!!

- Quảng Cáo -

Vậy là cha JB Nguyễn Đình Thục, người đang giúp đỡ và hướng dẫn ngư dân về việc khiếu kiện, sẽ phải hướng dẫn và cùng mọi người ĐI BỘ 200 cây số đến Kỳ Anh để đòi công lý!!

Có cái nhà nước nào mà phản động đến nước này không? Không bảo vệ dân nước mình thì chớ, lại còn NGĂN CẢN không cho dân mình đi đòi công lý trước 1 công ty ngoại bang đã làm ăn ẩu tả phá hoại toàn bộ môi trường biển của Việt Nam?

Độc lập, tự do, hạnh phúc là vậy đây sao? Nhân dân làm chủ là vậy đây sao? Đảng CS quang vinh muôn năm đối xử với nhân dân như thế này à?

Đừng hỏi sao người dân phải nổi dậy chống chính quyền nhá! Chính quyền chống nhân dân trước thì nhân dân có nghĩa vụ phải nổi dậy dẹp tan cái chính quyền bố láo đó!!!

Ngọc Nhi Nguyễn

Nguồn: https://www.facebook.com/ngocnhi2011/posts/1354488697959546

- Quảng Cáo -

171 CÁC GÓP Ý

 1. Cs nói chuyên hay là tuyên truyên nghe thâý ngot ngào tình cãm lăm .bõi vây nó mói chiêń thăńg miên nam . Bây giò vâñ giong điêu ngot ngào lűà gat nhűng dân đă biêť rôì

 2. Formosa đã cho chúng nó ăn hối lộ từ thằng to nhất một bức tượng vàng đến thằng chở chất độc đem chôn cộng thêm 500 tr.US nên chúng CÂM hết rồi.

 3. Đấu tranh cho công lý đòi hỏi các bạn phải đoàn kết một lòng cả nước hướng về các bạn để ủng hộ việc làm này…

  Đại khùng khùng khùng khùng

 4. Các văn kiện đảng cộng sản Đông Dương do Hà Huy Tập soạn thảo trong bút danh Hồng Thế Công tháng 3-1933 đều khẳng định Nguyễn Ái Quốc đã chết vào ngày 26-6-1932. Trong những văn kiện đảng sau đó Hà Huy Tập cũng luôn gọi là cố đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

  Theo nhiều người phân tích và có các tài liệu lịch sử cho thấy, Nguyễn Ái Quốc đã chết ngày 26-6-1932, và được thay thế, đóng giả bởi một người là thiếu tá Bát Lộ Quân tên Hồ Quang, người của hồng quân Trung Quốc. Người này đã từng hoạt động chung với Nguyễn Ái Quốc từ cuối năm 1929 tại Hong Kong.

  Nguyễn Ái Quốc đã mắc bệnh ho lao từ cuối năm 1927 khi ở Thai Land, nên 5 năm sau trở nặng và chết ngày 26-6-1932.

  Năm 1941, trước khi Hồ Quang về Việt Nam, hồng quân Trung Quốc đã mật thám cho chính quyền Pháp thủ tiêu tất cả lãnh đạo đảng cộng sản Đông Dương. Để rồi sau đó Hồ Quang mang cờ đảng Trung Quốc về Việt Nam, và gọi là Việt Nam độc lập đồng minh hội – Việt Minh. Sang năm 1942, khi lần đầu trở lại Trung Quốc, Hồ Quang trong bí danh Già Thu đã đổi tên thành Hồ Chí Minh.

  Giải nghĩa:
  Hồ: là Hồ Quang
  Chí: là một loại vải dùng để may cờ
  Minh: là đồng minh (Việt Minh kể trên).

  Hồ Chí Minh là cờ đồng minh do thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang lãnh đạo.

  Hồ Quang lấy tên là Hồ Chí Minh với ý nghĩa như trên để được đảng cộng sản Trung Quốc cấp phép cho đến gặp vào năm 1942.

  Như vậy cờ đỏ sao vàng hiện nay chính là cờ đồng minh với hồng quân Trung Quốc, đồng đảng Trung Quốc.

  Vì quá rõ ràng, đảng cộng sản Đông Dương đã bị đảng cộng sản Trung Quốc chủ tâm mượn tay Pháp thủ tiêu sạch sẽ, để đưa Hồ Quang về Việt Nam cướp nước Việt.

  Trong các văn kiện đảng cộng sản Đông Dương do Hà Huy Tập trong bút danh Hồng Thế Công tháng 3-1935 đã có 2 dòng tưởng nhớ đến Trần Phú và riêng Nguyễn Ái Quốc chết ngày 26-6-1932 tại Hong Kong.

  Trong văn kiện tháng 3-1935 gởi quốc tế cộng sản lần thứ 7. Hà Huy Tập đã phân biệt rất rõ giữa đồng chí Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Lin. Nên Hà Huy Tập đã cử Nguyễn Thị Minh Khai sang Moskva để gặp mặt Lin xác nhận danh tính.

  Hà Huy Tập đã viết phân biệt rất rõ về Nguyễn Ái Quốc và Lin, nhưng về sau năm 1941 sau khi thủ tiêu hết sạch đảng cộng sản Đông Dương, thì đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Quang cầm đầu đã cố tình ghép chung Nguyễn Ái Quốc và Lin là 1 để lừa bịp nhân dân Việt Nam:

  Trích:

  “8. Đồng chí Lin được Ban Chỉ huy ở ngoài và Ban Trung ương của Đảng chỉ định là đại diện của Đảng ở Quốc tế Cộng sản.

  9. Đại hội đã chuẩn y việc chỉ định các đồng chí Lítvinốp, Bà Vai19 và Cao Bằng20 là đại biểu của Đảng đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản chúng tôi sẽ cử thêm ba đại biểu khác21.

  10. Ở Xiêm và Đông Dương, các tổ chức cộng sản đã tiến hành một cuộc tranh đấu công khai chống lại những tàn dư của tư tưởng dân tộc cách mạng pha trộn với chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa duy tâm của đảng của các đồng chí Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, những tàn dư ấy rất mạnh và tạo thành một chướng ngại nghiêm trọng cho sự phát triển chủ nghĩa cộng sản. Cuộc tranh đấu không nhân nhượng chống những học thuyết cơ hội này của đồng chí Quốc và của Đảng Thanh niên là rất cần thiết. Hai Đảng Cộng sản Xiêm và Đông Dương đã viết một quyển sách chống những khuynh hướng này. Chúng tôi đề nghị đồng chí Lin viết một quyển sách để tự phê bình những khuyết điểm đã qua.

  BAN CHỈ HUY Ở NGOÀI

  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

  – Tài liệu tiếng Pháp, lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

  – Đảng Cộng sản Việt Nam:

  Văn kiện Đảng toàn tập,

  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.190-204.”

  .
  Hà Huy Tập cười nhạo chế giễu Nguyễn Ái Quốc.

  “Những nhà lý luận “mácxít” ấy của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng còn có khái niệm buồn cười – sau khi lật đổ chủ nghĩa đế quốc, nền chuyên chính vô sản sẽ được thiết lập. Và cũng đáng chú ý hơn nữa là điều bổ sung Cương lĩnh: “Các hình thức quản lý sẽ do hội nghị nhân dân xác định”. Mâu thuẫn chồng lên mâu thuẫn. Giờ đây tôi không thể nhịn được cười đối với những lý luận “lêninnít” ấy mà tôi đã từng hăng hái giúp đỡ phổ biến với tư cách là cựu đảng viên Tân Việt Cách mạng Đảng. Có nghĩa là chuyên chính vô sản sẽ có thể thực hiện dưới hình thức hội nghị quốc dân, chứ không phải dưới hình thức các Xôviết. Trong Cương lĩnh cũng đã dự kiến việc chuyển nhà máy cho công nhân, chuyển ngân hàng, đường sắt, bưu điện vào tay nhà nước và tập thể hoá ruộng đất.

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng đã quá ư bè phái. Thành viên của những tổ chức này thậm chí bị cấm nói với người ngoài Đảng về Cương lĩnh và tên gọi của Đảng.

  ……….. Tôi xin dẫn ra những trường hợp cụ thể để làm ví dụ về những vụ bị thi hành kỷ luật ấy: ở Nam Kỳ một thư ký Xứ uỷ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bị chính những uỷ viên của cấp uỷ ấy giết vì người thư ký đó định cưỡng hiếp một người nữ đảng viên của Đảng (Nguyễn Thị Nguyệt); ở Bắc Kỳ họ đã giết một người nữ cách mạng tên là Thị Uyên và người em gái của người này do nghi ngờ sai; ở Trung Kỳ một số đồng chí lãnh đạo trong Tân Việt Cách mạng Đảng đã gây nên nhiều vụ tai tiếng làm cho một đồng chí trẻ tên là …..5 từng viết thư tình cho một cô gái đảng viên, nản chí một thời gian.

  Tóm lại, hầu hết các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng có những khái niệm mơ hồ về “lý luận” và tư tưởng “mácxít”: khủng bố, bè phái, có những tàn tích tiểu tư sản và thậm chí tàn tích phong kiến đáng kể.

  Như vậy, đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương bây giờ) vào lúc thống nhất Đảng – gồm những người cộng sản ưu tú của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng. Hai đảng cách mạng tiểu tư sản đó, tuy có những sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, mặc dù mắc chủ nghĩa cơ hội trong lý luận và trong thực tiễn, tư tưởng biệt phái, đóng kín”

 5. thôi bọn phản động ơi . họ củng đã làm tất cả để khắc phục rồi , sao bọn mày rảnh thế . đảng và nhà nước đã có cách giải quyết , bọn mày làm ầm ĩ lên có giải quyết dc gì ko ?

  • tôi nói cho các bạn biết nhé , các bạn đẻo biết cái gì thì im mẹ mồm đi . tôi là con trai , tôi trực tiếp làm công trình tại formosa , tôi trực tiếp làm nhà máy xử lý nước thải , và tôi củng biết nguyên nhân từ đâu mà cá chết , tôi hỏi các bạn ? ở đây có bạn nào biết cá chết là do chất gì thải ra và thải ra từ đâu ko ? ở đây có ai biết trong formosa có tất cả bao nhiêu hạng mục ko ? ở đây có ai biết formosa từ khi bị sự cố xã thải đã khắc phục ntn ko ? các bạn đã ko biết gì thì tốt nhất ngồi im và xem
   người ta đã khắc phục hay chưa ? toàn nghe xúi dục , đi kiện tầm bậy . các bạn cứ làm như thế thì người gián tiếp gây mất đoàn kết và mất nước là các bạn đó . đang sống yên bình thì tốt nhất im đi mà sống , các bạn đua đòi những nước đã phát triển và so bì với nước đang phát triển. các bạn than thân trách phận nhưng chính các bạn lại là những người nhu nhược , chính các bạn lại là người đẩy đất nước lún xuống , các bạn muốn mỹ hay các nước khác che chở ư , các bạn ko nhớ ai là người xã chất độc màu da cam xuống đất nước mình ah . đó mới là thứ chát độc đáng sợ nhất tôi từng biết . nên đừng bợ đít mỹ nữa nhé . thân ….

  • Mất đoàn kết cái lồn mẹ mày đồ súc vật cặn bã xã hội bố mẹ mày loại súc vật loại chó chết loại súc sinh loại vô học loại cầm thú loại bú buồi chó loại đit lợn mới đẻ một đứa óc chó làm việc cho fomusa như mày loại giết người lồn con đĩ mẹ mày

 6. Thằng thần kinh nào đây? Không thích Đảng thì cứ coi như nó không tồn tại đi. Không có sức mạnh mà chỉ giỏi lắm mồm. Ghét nhất bọn nói nhiều, không cần phân biệt đảng phái.

 7. Sự cố Formosa là bài học đắt giá…đảng, nhà nước, quân và nhân dân Việt Nam đã và đang Chung sức, chung lòng hành động vì đồng bào miền Trung… Quá khứ chiến tranh chất độc dioxin hậu quả nặng nề có đảng, nhà nước, có nhân dân đoàn kết còn khắc phục được… Sự cố Formosa chỉ là thời gian… Tin vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của nhà nước miền Trung sẽ tươi đẹp hơn nữa… Những kẻ phản động chỉ biết lợi dụng cái mất mát không người Việt Nam nào mong muốn do lỗi tác trách của một số ít cán bộ đảng viên Thái hóa vì lợi ích cá nhân đánh mất đi bản chất cách mạng. lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân, những kẻ đó chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp… Trong khi thực tế dân nói đảng nghe, dân ý kiến đảng trả lời, dân phê bình đảng nghiêm túc xem xét kiểm điểm. Những kẻ phản động âm mưu thâm độc… Việt Nam đất nước con người hóa bình, tự do, bình đẳng, cách mạng.

  • đồ láo tóe. dung nguyên cứ nhìn vào những vụ cưỡng chế đất đai nhà cửa của người dân đi. lấy đâu ra cái sự công bằng bình đẳng . ở đó mà bày đặc rêu rao công bằng bình đẳng. coi lại xem tiền đền bù của formosa cho 4 tỉnh đó. khi về đến người dân bị thiệt hại còn được bao nhiêu? có công khai minh bạch ko. thì hãy nói đảng và nhà nước này công bằng bình đẳng

  • Chúng ta sẽ cấp phép , nhiều nhà máy SX thép gấp nhiều lần Fomosa, sống chết mặc bay – tiền thầy bỏ túi . Hô hô hô chúng ta công nghiệp nhanh lên !

  • Mấy thằng phản động chúng mày ngu như chó còn sủa ngta . Địt mẹ chúng mày vừa mới hoà bình đc 1 thời gian .mà đã không muốn yên ổn à . Cứ yên tâm đi vì dù có chiến tranh xảy ra thực sự thì chúng mày cũng chỉ biết trông cậy vào đảng thôi . Chứ cũng trả có tổ chức địt nào bảo vệ chúng mày đâu ..

  • Tôi kh phải Cộng Sản nhưng tôi mong Mọi người cứ nhìn sang 9những đất nước đã và đang đấu tranh cho tự do kiểu mỹ rồi mới thấy cuộc sống ở đất nước mình hiện tại tốt hay xấu. Irac, lybia, xiry, trước đây người dân có cuộc sống thế nào và hiện tại nhờ các thế lực phá hoại trong nước và thế lực của Mỹ nên dân chúng ra sao….

  • Khi Formosa hoạt động vẫn đổ trộm chất thải xuống biển, vẫn cho xe trở đi khắp nơi chôn. Chỉ lũ chó mới bênh nó. Đất nước này ung thư, tham nhũng, giá cả đắt nhất thế giới mà còn nói tốt à ? Mà thu nhập các nước khu vực gấp mấy lần ta

  • tôi nói cho các bạn biết nhé , các bạn đẻo biết cái gì thì im mẹ mồm đi . tôi là con trai , tôi trực tiếp làm công trình tại formosa , tôi trực tiếp làm nhà máy xử lý nước thải , và tôi củng biết nguyên nhân từ đâu mà cá chết , tôi hỏi các bạn ? ở đây có bạn nào biết cá chết là do chất gì thải ra và thải ra từ đâu ko ? ở đây có ai biết trong formosa có tất cả bao nhiêu hạng mục ko ? ở đây có ai biết formosa từ khi bị sự cố xã thải đã khắc phục ntn ko ? các bạn đã ko biết gì thì tốt nhất ngồi im và xem
   người ta đã khắc phục hay chưa ? toàn nghe xúi dục , đi kiện tầm bậy . các bạn cứ làm như thế thì người gián tiếp gây mất đoàn kết và mất nước là các bạn đó . đang sống yên bình thì tốt nhất im đi mà sống , các bạn đua đòi những nước đã phát triển và so bì với nước đang phát triển. các bạn than thân trách phận nhưng chính các bạn lại là những người nhu nhược , chính các bạn lại là người đẩy đất nước lún xuống , các bạn muốn mỹ hay các nước khác che chở ư , các bạn ko nhớ ai là người xã chất độc màu da cam xuống đất nước mình ah . đó mới là thứ chát độc đáng sợ nhất tôi từng biết . nên đừng bợ đít mỹ nữa nhé . thân ….

  • Nguyện Hoa Bích Ngọc. Bạn hỏi giống như là bạn biết vậy . Sao bạn lại không kể một số chất cho mọi người nghe đi.? Hơn nửa người ta đi kiện là kiện cái ko được bồi thường hoặc bồi thường ko thỏa đáng . Bạn hiểu ko ? Còn cái khắc phục của nhà máy Formosa đả khắc phục hay chưa.? Theo tôi là phải rồi hoặc đang trên đường khắc phục chứ nếu ko khắc phục thì không nhửng là biển mà rừng rồi củng chết bạn nha.
   Nếu lần sau có nói thì đừng bắt người ta im mồm bạn nha . Chúc bạn có nhửng suy nghỉ khác hơn .

  • Bi Nguyễn. Em hiểu như thế nào là đảng không .? Và cái tên đảng nó xuất phát từ đâu không .? Em bảo ai ngu như con chó ? Em đả hiểu như thế nào là thời bình và thời chiến không .? Sao em lại nói là nếu có chiến tranh thì sẻ nhờ vào đảng , vậy hằng ngày gia đình em đóng thuế để nuôi bộ máy đảng nhà nước hay là đóng để nuôi đế quốc mỹ , hay thực dân pháp .? Vậy nếu khí có chiến tranh chẳng nhẻ phải đi nhờ người khác, trong lúc mình lại phải đóng thuế nuôi một người mà chỉ biết làm giàu cho cá nhân ạ em .? Chúc em có nhiều thời gian để tham hiểu nha . Đừng nói năng bồng bột em nha .

  • Chỉ có mấy thằng ăn trên ngồi trước đẻng mới có những giọng điệu này thôi hơn bốn mươi năm dân vn chưa đủ để sáng mắt hay sao …???

  • Các nc phát triển lãm như nhật bản còn phải chấp nhận chất thải và họ tìm cách giải quýêt nhân dân ta cùng chung tay tìm ra cách gỉai quýêt tốt nhất ,mọi ngươi kéo nhau đi thì tai nạn giao thông chính các bạn phải chấp nhận và lãng phí thời gian

 8. Biểu tình ôn hòa ?. Như vậy bị ăn mấy cái đấm lôi lên phường làm kiểm điểm là nhẹ hay nặng. Tư dưng mà công an can thiệp ?.

  Đi cầm chống cầm chiêng náo loạn cả cái mạch giao thông tắc đường Công an đến giải tán thì Mồm hát cha luôn bên che chở chúng con còn tay cầm gạch đáp người !.

  Xong lên mạng xã hội bảo là biểu tìn ôn hòa. Có xứng đáng làm cha xứ ko hả mọi người ? Mồm bốc phét thua cả đám con nít.

  #onhoaboy !

  #CPDVN
  #NVH

 9. Hãy xem cuộc sống sinh hoạt của một vài vị linh mục súi dục, lừa gạt giáo dân đi cái gọi là kiện formosa (thực chất là gây rối) với cuộc sống sinh hoạt của giáo dân lao đông đang đi gọi là kiện với là biểu tình xem. Chính các linh mục này lừa đảo giáo dân đi kiện,đi biểu tình để số ít linh mục này xin tiền các tổ chức phản động chống Việt Nam về tiêu sài cá nhân. Còn ở Việt Nam đai đa số các chức sắc,linh mục và giáo dân là những người kính Chúa yêu nước cùng nhà nước và dân tộc bảo vệ và kiến thiết đât nước. Các linh mục cầm đầu lừa gạt nhân dân,giáo dân kia phải biết sấu hổ và có lỗi với đức chúa mà chấm dứt việc làm sai trái của mình đi.

  • Ngư dân sắp chết đói rũ xương rồi ông già all .cá chết hết rồi ngư dân lấy gì sinh sống,hủy hoại môi trường là tự hủy diệt giống nòi tương lai.ông già ko là ngư dân ở đó thì nói thế đc.giờ ông già là ngư dân vùng đó thì sẽ hiểu đc thôi

  • Quê tôi ở đó . Đúng là formosa gây ra thảm họa môi trường biển gây ra ô nhiễm cá chết 4 tỉnh miền trung. Song nhà nước đã vào cuộc sử lý việc môi trường đã dần được cải thiện. Còn việc bồi thường hỗ trợ đã và tiếp tuc làm điều đó là sự thật. Nhiều địa phương bị ảnh hưởng nhưng họ không không hành động bằng cách biểu tình, kiện tụng mà họ kiến nghị ,đề nghi giải quyết có tình có lý .đây là sự thật

  • Đinh Ngọc Thanh xưr lý thế nào? Trả lời đi, đừng nguỵ biện, lừa phỉnh. Cả nước ai có lương tri đều căm phẫn Formosa, xử lý bao giờ? Chưa hề làm gì nhé! Ko lừa đc ai đâu. Biển vẫn độc. Chúng tôi ăn cá ăn hải sản ăn nước mắm sao đây? Du lịch Việt Nam sẽ sao đây? Than ôi. Đinh ngoc Thanh viết vậy mà ko xấu hổ à?

  • sao dại vậy e cả miền trung ng ta đc bồi thuong nhung gì nào.ng ta đã mất lòng tin vào đảng nhà nuoc rồi.kg biết thì đừng có nói ng ta chửi cho.

  • Mày trả có ai để tin ngoài đảng đâu . Không có việt tân hay tổ chức nào để mày tin đk đâu . Muốn yên ổn thì câm đi đồ ngu a giua phản động ạ

  • Nhân dân giờ dân trí cũng cao rồi ,các thanh niên ít nhất cũng học hết cấp 2 , cấp 3 .ko như những ng ở miền núi ko có học dân trí thấp .vì thế việc xúi dục dân miền trung gây bạo loạn là ko thể. Hơn thế nữa các linh mục giám mục làm việc truyền giáo thì cần gì đến nhiều tiền mà phải xúi dục dân chúng gây náo loạn để xin tiền.

  • Đinh Ngọc Thanh mày già mà hồ đồ, lớn tuổi mà ngu. Mày những tưởng ô nhiểm biển nặng như vậy mà xử lý ngày 1,ngày 2 là hết là xong ư? Nhìn xem đảng của này làm đc gì? Dân ko bị dồn vào đường cùng thì ko có chuyện họ biểu tình, kiện cáo đâu. Mày nên nhặt não dưới đống phân để cho nó đúng vị trí đi

  • Hieu Minh sau nay ca may va ca dong ho may bi ung thu het thi luc do may moi biet way dau lai.luc do muon roi.k ai giup may dau.nguoi ta dang dau tranh cho may va tat ca dan viet nam do thăng NGU BÂM SINH

  • 4 tĩnh miền trung bị ảnh hưởng trực tiếp. Còn bọn tao . Con cháu bọn tao bị ảnh hưởng gián tiêp. Cá ko dám ăn. Muối ko dám dùng. Nghành thủy sản bị ảnh hưởng nặng. GDP giảm. Ai bồi thường đây. Ngồi đó mà lí luận theo kiểu đcs đi

  • Uhm đảng tao chỉ có thế đó tụi mày sống đc thì sống ko thì cút mẹ tụi mày đi . Tụi mày có sủa củng đéo lm j đc . Gặp tao thằng nào có ý phản quốc tao bắn vỡ sọ . Pằng pằng

  • Anh thanh có ăn cá ăn muối không, sao nói chuyện nghe nhạt thế. Có ai bảo đảm formosa nó xả chất độc đêm ngày xuống biển nữa không. Dân không tố cáo khởi kiện để cả cái dân tộc này ung thư hết. Từ ưng thư thể xác đến ung thư tâm hồn. Thấy việc xấu xa của người khác mà cúi đầu im lặng. Có nhục với lũ cháu đàn con của mình không.

 10. Không hiểu bọn Formosa đã trả 500 triệu đôla (11.500 tỷ đồng), sao không đền bù hết đi cho bà con, người dân được nhờ, mà cứ són ra từng tý một, đến nay mới được trích 4.500 tỷ đồng. Lạ quá, có phải tiền của nhà nước đâu hay không có tiền mặt để trả… Nực cười quá… Ô hô…!!!…

 11. Từ chước đến giờ chỉ thấy cha đạo đi gây dối, đã thấy ai kiện cha đạo ăn chặn tiền của con chiên, đánh con chiên như đặng h nam mà chẳng thấy con chiên nào đi kiện

 12. Theo Mac noi: dieu gi do chi dung trong khoan thoi gian nhat dinh nao do thoi. Dang lanh dao dau trang cuu nuoc thi duoc, nhung con lam kinh te la chuyen khac. Cu giai cap cong nong len lanh dao thi con rat nhieu Formosa gay hiem hoa moi truong tu nhien.

 13. CHA XỨ LUÔN GIẢNG DẬY
  PHẢI KÍNH CHÚA YÊU NƯỚC
  ĐÃ LÀ ĐẠO .ĐẠO NÀO CŨNG VẬY CHỈ RĂN DẬY CON NGƯỜI LUÔN CÓ LÒNG HƯỚNG THIỆN .LÀM ĐIỀU TỐT .CHỨ KHÔNG DẬY CON NGƯỜI LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ CÁC BẠN ĐANG LÀM. MONG CÁC BẠN THẬT TỈNH TÁO KHÔNG NGHE LỜI DỤ DỖ LÔI KÉO NGÂY MẤT TRẬT TỰ XÃ HỘI
  HỌ ĐANG TỰ DIỄN BIẾN . TUYÊN TRUYỀN .HÃY TỈNH TÁO

 14. Chỉ khổ bà con mình bị lừa, bị dụ dỗ, ép buộc, lôi kéo mà thôi rồi trở thành con tốt thí cho mưu đồ xấu xa của những tên mang danh cái gọi là ” c ha” này.

 15. Lợi dụng tôn giáo,lợi dụng sự cố môi trường kích động bạo loạn. Công giáo cũng là ng việt, cũng mang dòng máu việt cớ sao lại theo ngoại bang chống phá mảnh đất các ngươi đang sống???

 16. Tao căm ghét bọn giết người formosa, tao cũng khinh những đứa lợi dụng tôn giáo làm khổ Bà con mình. Tao muốn không tồn tại formosa và tao muốn lũ phá hại chúng mày đừng gây nữa?
  Bởi tao là người VN

 17. Ai khiến bà con đi kéo nhau đàn đống đi kiện. Tại sao không cử người đại diện đi. Không ai cấm bà con kiện nhưng phải đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Hơn nưa hậu quả ô nhiễm biển chỉ dân 4 tỉnh được nhận bồi thường còn dân nghệ an tuy không đc nhận nhưng chính quyền đã có những hỗ trợ tích cực cho bà con bám biển. Dân họ bị ảnh trực tiếp họ còn chưa kiện, thig dân nghệ chỉ là gián tiếp vậy hà cớ gì phải kéo nhau đi gây mất an ninh trật tự làm tắc quốc lộ gây ảnh hưởng nghiẻm trọng đến hoath động đi lai của cả nước. Chưa kể khi kéo vào trong hà tĩnh còn gây náo loạn tại địa phương họ ảnh hưởng đến kinh doanh sản xuất và môi trường đầu tư. Nhà nước nói thì không chịu nghe cứ nghe mất thằng phản động à uông

 18. Việt nam có công lý không
  Việt nam tôi đã bị cồng hết dân
  Nhân quyền cũng đã cướp sân
  Không cho dân việt giưỡng thân làm người
  Việt nam tôi mất nụ cười
  Mất luôn tất cã đẹp tươi trên đời
  Việt nam tôi ở đâu trời
  Trã về dùm nhé cho đời việt nam

 19. Dẹp famosa rồi lấy gì tụi nhà nước ăn , đền bù được bao nhiêu tiền cho dân , roi biển ô nhiễm xử lý như thế nào , tới tay người dân được bao nhiêu tiền , chế độ cộng sản do dân và vì dân , toàn nghe k chứ k thấy làm

 20. Phải bắt ngay thằng Nguyễn Đình Thục. Cha đéo gì thằng đó. Xúi giục biểu tình kiếm tiền chơi gái thì có. Không biết trong vụ này nó kiếm được nhiều không, nhưng nghe nói hội các tổ chức người vn ở nước ngoài cho nó kha khá. Chắc đủ đỡ đầu được vài em chân dài.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here