Những bất hợp lý chỉ có ở Việt Nam

Nhóm điều tra độc lập thị trường BĐX - Bà Đầm Xòe

- Quảng Cáo -

Việt Nam là một nước xuất khẩu gạo đáng lẽ người dân phải được trợ giá gạo. Nhưng họ lại bị đánh thuế vào chính lúa gạo trong nước làm tăng giá thành.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, trong khi giá thanh xuất khẩu gạo chỉ rơi vào khoảng 7.000 Đ/ 1 kg, nhưng người dân trong nước phải mua với giá khoảng 15.000 đồng một ki lô gam. Chênh lệch khoảng 8000 đồng một ki lô gam, do thuế và phí VV. Một ki lô gam gạo chênh lệch giá đầu vào và đầu ra 8.000 :7.000 = 115%

xk-gao-48-2

- Quảng Cáo -

Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô khoảng 20 triệu tấn. Việt Nam là một nước có rất nhiều nhà máy lọc dầu. Nhưng người dân vẫn không được trợ gíá do có dầu thô và nhà máy lọc dầu, người dân vẫn bị đánh thuế và phí vào xăng dầu

 dau-tho1 thùng dầu = 158,97 lít. Cứ 7 thùng dầu thì được 1 tấn. Với giá dầu thô lúc cao khoảng 120 đô la 1 thùng (giá 1 tấn dầu thô khoảng 120 x 7 = 840 đô la), lúc thấp khoảng 50 đô la một thùng (giá 1 tấn dầu thô khoảng 50 x 7 = 350 đô la ).

Nếu giá thô xuất khẩu tạm tính khoảng 100 đô la 1 thùng (giá 1 tấn dầu thô khoảng 100 x 7 = 700 đô la). Thì một năm số tiền thu được khoảng( 20.000.000 x 700 = 14.000.000.000 USD) khoảng 14 tỷ đô la.

Nếu chi phí khoảng 30 đô la một thùng (một tấn có chi phi khoảng 30×7 =210 đô) , mỗi tấn chính phủ lãi khoảng 700 – 210 = 490 đô, vậy 20 triệu tấn dầu một năm chính phủ lãi khoảng : 20.000.000×490 =9.800.000.000 đô ( 9,8 tỷ đô la Mỹ).

Việt Nam tuy là một nước sản xuất dầu thô nhưng người dân vẫn phải tính giá nhập khẩu vào Việt Nam, ví dụ như Pertrolimex nhập xăng giá CIF từ Singapore khoảng 8.000 Đ/1 lít tại cửa khẩu (giá cơ sở), sau đó cộng thuế cộng phí các loại bao gồm ( thuế nhập khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít, thuế giá trị gia tăng 10%; chi phí định mức 1.050 đồng/lít, lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, mức trích quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít) . Đẩy giá một lít xăng lên khoảng 17.000 Đ/1 lít. Chênh lệch với giá đầu vào khoảng 9.000 : 8.000 = 1,125 hay 112,5 %.

petrolimexsaigonViệt Nam là một nước có rất nhiều các nhà máy lọc dầu như Dung Quất, Nghi Sơn VV . Nhưng người dân vẫn không được mua xăng dầu theo giá gốc do nhà máy sản xuất ra, hay giá xăng dầu bán lẻ ra đươc nhà nước bù giá do khai thác tai nguyên cho người dân như nước anh em Venezuala.

Người dân đã không được chia lợi nhuận do đào tài nguyên lên bán 9,8 tỷ đô la một năm, mà lại còn bị gánh thêm thuế và phí khoảng 9.000 Đ/1 lít xăng.

Vì vậy sản xuất ra nhiều lúa gạo, đào nhiều dầu thô, xây nhiều nhà máy lọc dầu, chẳng có lợi gì cho lợi ích toàn dân.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here