Vịnh giáo sư

Nguyễn Thông - nguyenthong's blog

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2015 (Ảnh Văn Chung)
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2015 (Ảnh Văn Chung)
- Quảng Cáo -

C ả nước lại vừa thêm hơn 700 giáo sư giáo siếc

Dân đã nặng đòn cai trị, lại còng lưng gánh thêm đám trí thức nửa mùa

Sao quá nhiều giáo sư tiến sĩ mà nước cứ khổ nghèo định mệnh

Quay bên nọ bên kia hết chát lại chua

- Quảng Cáo -

Người làm ruộng kiếm cơm nuôi người có học

Người có học phần đông chả biết làm gì chỉ giỏi ba hoa

Cả đám viện nọ viện kia, rồi trường này trường khác

Dung dưỡng đám quân Nguyên không chế nổi chiếc máy lọc nước ngọt cho bộ đội đảo xa

Người áo vá cặm cụi lội bùn trên đồng ruộng

Chẳng thèm quan tâm những tiến sĩ giáo sư chính trị cám hâm

Nuôi heo có ích hơn nuôi ăn mày có học

Nhưng “có học” ơi, cứ ăn bám mãi nhân dân cũng phải biết ngượng ngùng.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here