Đất nước này không cần Thép Formosa, Thép Cà Ná

Nguyễn Ngọc Chu - Fb. Nguyen Ngoc Chu

- Quảng Cáo -

Đất nước này không của riêng ai

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Chu

Thể hiện: Ca sĩ Hoàng Tùng

Phối khí: Vũ Mạnh Cường

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Ý chết! Đất nước này là của đảng cs vì thế chúng muốn làm gì thì chúng làm khg thấy sao? Nói như thế là chúng cho là phảng động , là thù địch đấy.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here