Luật Sư Lê Công Định: Đổ mọi tội lỗi vụ Formosa lên đầu ông Võ Kim Cự

Lê Công Định - lecongdinh's facebook

8
Võ Kim Cự
Võ Kim Cự
- Quảng Cáo -

B áo chí đang được nhà cầm quyền bật đèn xanh để dẫn dắt dư luận lệch lạc theo hướng đổ mọi tội lỗi vụ Formosa lên đầu ông Võ Kim Cự dựa vào chủ trương cho thuê đất 70 năm.

Cần phải thấy rõ rằng, thứ nhất, dù cho thuê đất 70 năm hay 50 năm, thì thảm hoạ môi trường vừa rồi vẫn xảy ra. Thảm hoạ đó không đến từ thời hạn cho thuê đất. Đây là sự đánh tráo nguyên nhân một cách cố ý.

Thứ hai, Võ Kim Cự chỉ là một thành viên trong cái đảng tham nhũng và bán nước này thôi. Không có hắn, thì các đồng chí của hắn từ trên xuống dưới vẫn là tác nhân của thảm hoạ mà Formosa gây ra.

Thứ ba, nhiều người trong số họ nói riêng và cả cái đảng đó nói chung vẫn còn đang ngồi trên đầu toàn dân và cai trị cả dân tộc này. Vì vậy, không có thảm hoạ Formosa, thì vẫn luôn có nhiều thảm hoạ khác đối với đất nước này.

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. Không nói đến việc cho thuê đất bao lâu, chỉ nói đến việc cho formosa xả thải trực tiếp ra môi trường là không được. Ông là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here