GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: THÔNG BÁO TỪ BỎ ĐẢNG

Nguyễn Đình Cống - Blog Bà Đầm Xòe

Giao Su Nguyen Dinh Cong
- Quảng Cáo -

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng  góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội  sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH  12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ.

Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng,  cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN. Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày  03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi nhiệt liệt ủng hộ chủ nghĩa Mác Lê-nin và chủ nghĩa xã hội nếu ai chỉ cho tôi thấy nơi nào con người sống tự do và hạnh phúc nhờ có nó. Tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người nằm mơ giữa ban ngày, tin vào những điều không có thật như thế. Và rồi tôi hiểu, người ta tỏ ra tin để bám lấy, khai thác triệt để các lợi ích mang lại được cho bản thân, gia đình và dòng tộc nhờ vào những tín điều mơ hồ nhưng giúp họ có chức quyền, có cơ hội bòn rút những gì đáng ra của nhân dân.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here