Cải cách thể chế chính trị : vấn đề cấp bách của công cuộc đổi mới

- Quảng Cáo -

Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc với kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phát triển kinh tế theo định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa.

Nhưng tại đại hội cũng đã có tiếng nói khẳng định chỉ có cải cách thể chế chính trị mới đưa Việt Nam thoát khỏi tụt hậu.

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, từ đại học Đà Nẵng đã nói lên những suy tư của mình về hiện tình đất nước và theo ông cải cách thể chế chính trị  là yêu cầu cấp bách  trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện. Nội dung như sau :

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here