Chương trình bầu bán nhân sự Đại hội 12 đảng CSVN

Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Chiều 23 tháng Giêng, Đại hội 12 của đảng CSVN bắt đầu bước qua phần được cho là gay cấn nhất: Bầu bán nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương khoá tới và các nhân sự cho 4 chức danh chủ chốt được gọi là “tứ trụ.”

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa mở đầu với phần báo cáo trước Đại hội công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khoá 11 đương nhiệm.

Sau phần báo cáo nầy, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng uỷ viên trung ương khoá mới là 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.

So với khoá 11, số uỷ viên chính thức tăng 5 người và số dự khuyết giảm 5 người. Như vậy, BCHTƯ vẫn ở mức 200 người như cũ.

- Quảng Cáo -

Chủ Nhật 24 tháng Giêng, Đại hội sẽ làm việc tại đoàn cả ngày. Tại đây, các Trưởng đoàn phổ biến các thông tin liên quan danh sách giới thiệu người ứng cử và đề cử vào khoá 12 do BCHTƯ khoá 11 đương nhiệm chuẩn bị.

Buổi chiều, các đại biểu ghi phiếu ứng cử và đề cử vào BCHTƯ khoá 12. Sau đó, các Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ xung.

Thứ Hai 25 tháng Giêng, buổi sáng các đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút tên. Buổi chiều, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và đồng ý hay không đồng ý đối với các trường hợp xin rút tên.

Thứ Ba 26 tháng Giêng, các Đại biểu bỏ phiếu bầu BCHTƯ khoá 12. Buổi chiều, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khoá 12.

Thứ Tư 27 tháng Giêng, Đại hội nghỉ. Riêng tân BCHTƯ khoá 12 họp phiên đầu tiên tại trụ sở Trung ương đảng để bầu Bộ chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Uỷ ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ.

Thứ Năm 28 tháng Giêng, tân BCHTƯ khoá 12 báo cáo trước Đại hội kết quả bầu Bộ chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Uỷ ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ của khoá 12.

Sau đó, tân Tổng bí thư BCHTƯ khoá 12 đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Các thông tin về nhân sự cho các chức danh chủ chốt được thông báo trong buổi họp báo ngay sau lễ bế mạc.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Toi de nghi anh ba dung phai manh dan hon…dung ra xin ung cu..dut khat trong ban chap hanh cua dai hoi se ung ho anh.cung nhu 80 phan tram dan so ung ho anh….dung cho nhungvke co hoi muu do dac y…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here